น้ำมันสำหรับทำอาหาร เมื่อใช้เสร็จแล้วจะมีวิธีการทิ้งอย่างไร

อื่น ๆ

ทุก ๆ บ้านย่อมต้องมีน้ำมันติดไว้สำหรับประกอบอาหาร เมื่อนำไปประกอบอาหารเสร็จย่อมต้องเหลือน้ำมันคาหม้อหรือกระทะกันอย่างแน่นอน โดยเฉพาะอาหารที่ต้องใช้น้ำมันปริมาณมาก การกำจัดน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมันอาจทำให้เกิดปัญหาได้หากเทลงท่อระบายน้ำหรือชักโครก ซึ่งจะส่งผลทำให้ท่อประปาแข็งและอุดตัน และยังทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหายอย่างร้ายแรงหากมันลงไปในแหล่งน้ำ ดังนั้น เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับการทิ้งน้ำมันปรุงอาหารอย่างถูกต้องกัน

การจัดการกับน้ำมันที่ใช้แล้ว

ทำให้เย็นลง

หลังจากปรุงอาหารแล้ว ควรปล่อยให้น้ำมันที่ใช้แล้วเย็นสนิท น้ำมันที่ร้อนอาจทำให้เกิดการไหม้หรือติดไฟได้ ดังนั้นความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญและอย่าลืมเก็บให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยงในขณะที่ยังเย็นอยู่

บรรจุในภาชนะ

เมื่อน้ำมันเย็นลง ให้เทน้ำมันที่ใช้แล้วลงในภาชนะที่แข็งแรงและป้องกันการรั่ว ตามหลักการแล้วควรจะใช้ภาชนะเดิมที่ใส่น้ำมันเข้ามา แต่ถ้าไม่มีก็ให้ใช้ภาชนะพลาสติกหรือโลหะที่มีฝาปิดสนิท

เก็บน้ำมันไว้

หากใช้น้ำมันในการปรุงอาหารบ่อย ๆ อาจต้องการเก็บไว้เพื่อกำจัดในภายหลังแทนที่จะกำจัดทีละน้อย โดยการเก็บน้ำมันไว้ในที่เย็นและมิดชิด รวมถึงปิดฝาให้สนิท

รีไซเคิล

น้ำมันที่ไม่ใช้แล้ว สามารถนำไปบริจาคหรือขายในปั๊มน้ำมันบางแห่งได้ เพื่อที่ทางปั้มน้ำมันสามารถนำน้ำมันตัวนั้นไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงและใช้งานต่อไป

ทิ้งขยะ

หากไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ควรจะทำการทิ้งลงในภาชนะบรรจุน้ำมันพร้อมกับถังขยะทั่วไป แต่อย่าเทน้ำมันลงในถุงขยะโดยตรงโดยเด็ดขาด เพราะน้ำมันจะรั่วและเลอะเทอะออกมาได้

จำไว้ว่าไม่ควรเทน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วลงในท่อระบายน้ำ ชักโครกในห้องน้ำ หรือในสวนต่าง ๆ อย่างเด็ดขาด เพราะสิ่งนี้จะทำให้เกิดการอุดตันในระบบประปาของบ้านหรือท่อระบายน้ำรอบบ้าน และทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหายได้ เรามาช่วยกันปลูกฝังจิตสำนึกและกำจัดน้ำมันอย่างถูกวิธีกันเถอะ!!

Team FAV

ทางทีมงานแอดมินทำเวปไซต์ Fav a good time นี้ขึ้นมา เพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อของทางออนไลน์ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคหันมาซื้อของออนไลน์มากขึ้น ทางทีมงานของเราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคค่ะ ทำให้การตัดสินใจซื้อมีข้อมูลมากขึ้นคะ

Profile