แนะนำสถาบันกวดวิชาย่านสยาม 5

Life Style

ในปัจจุบันการเรียนในโรงเรียนเพียงอย่างเดียวคงจะไม่เพียงพอ จำเป็นจะต้องวางรากฐานแต่ละวิชาให้แน่น และเสริมสร้างจุดแข็งให้มากขึ้น เพราะปัจจุบันการสอบแข่งขันเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งก็มีความยากกว่าการเรียนในห้องเรียนทั่วไปเป็นอย่างมาก การเรียนพิเศษจึงช่วยทำให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาต่างๆมากขึ้นโพสต์นี้จึงจะมาแนะนำสถาบันเรียนพิเศษในย่านายามย่านที่ใครๆก็นึกถึงศูนย์รวมสถาบันกวดวิชาซึ่งในย่านสยามก็จะมีสถาบันให้เลือกมากมายตามความต้องการแต่ละคนและความเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยเพื่อเป็นทางเลือกในการเรียนกัน

สถาบันกวดวิชาKUMON

สถาบันกวดวิชาKUMON

รูปจาก www.bangkokbiznews.com

จุดเด่นของ สถาบันกวดวิชาKUMON

 • ถือได้ว่าเป็นสถาบันกวดวิชาชื่อดังที่ตั้งอยู่ในย่านสยามมายาวนานกว่า 20 ปี
 • ระบบการสอนของสถานบันนั้นจะเป็นวิธีที่มีการคิดค้นขึ้นในประเทศญี่ปุ่น คิดค้นโดยอาจารย์โทรุ คุมอง
 • วิชาที่เปิดสอนนั้นมีให้เลือก 3 วิชาคือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทย
 • วิธีการสอนจะเน้นการทำแบบฝึกหัดโดยจะให้นักเรียนแก้ไขการบ้านเก่าให้ถูกต้องด้วยตัวเอง การสอนแบบนี้จึงช่วยพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ได้ดีขึ้นมากๆ
สามารถเรียนได้ตั้งแต่ ช่วงอายุตั้งแต่ 4 ปีไปจนถึงช่วงอายุ 18 ปี
หลักสูตรที่เปิดสอน วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์ สอนทักษะการคำนวณที่แข็งแกร่ง มีการปลูกฝังการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ และพัฒนาความสามารถในการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลฝึกทำโจทย์ด้วยตนเองและมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำทุกวัน
ภาษาอังกฤษเนื้อหาช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกกับการอ่านเนื้อหาภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองควบคู่ไปกับการพัฒนาความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยเป็นการพัฒนาทักษะการอ่านทำความเข้าใจสู่เนื้อหาระดับสูง การมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถในการอ่านผ่านการอ่านหนังสือหลากหลายประเภทจะช่วยทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการอ่านมากยิ่งขึ้น
เวลาเปิด-ปิด ไม่ระบุ
ที่ตั้ง 991 ถนน พระรามที่ ๑ แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 02 129 4328
Facebook
Instagram https://www.instagram.com/kumonthailand/
Line https://page.line.me/jts9411g?openQrModal=true

สถาบันกวดวิชา Code Genius

สถาบันกวดวิชา Code Genius

รูปจาก www.google.com

จุดเด่นของ สถาบันกวดวิชา Code Genius

 • เป็นสถาบันสอน Coding อันดับหนึ่งในเมืองไทยที่มีการพัฒนาจากงานวิจัยด้านพัฒนาการเด็กของ Tufts University ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีคุณครูที่จบจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและฮาร์วาร์ดเป็นผู้สอนจึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพ
 • ทักษะการสอนจะช่วยฝึกการคิดและใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ ตามหลัก Think, Solve, Innovate
 • สามารถเริ่มเรียนตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงเด็กโต โดยถ้าเป็นเด็กเล็กจะไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ แต่ใช้สื่ออย่างหุ่นยนต์ Cubetto ในการสอนเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ
 • เนื้อหาการสอนเป็นแบบเปิดกว้างโจทย์และคำตอบจะไม่มีผิดหรือถูกเพราะเป็นการสอนให้รู้จักแก้ปัญหา กล้าคิดต่อยอดรู้จักนำไปใช้ในอนาคต
สามารถเรียนได้ตั้งแต่ ช่วงอายุตั้งแต่ 4 ปี จนถึช่วงอายุ 15 ปี
หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรภาษาอังกฤษ
THINK พัฒนาความคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) เรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบ
SOLVEสร้างทักษะการแก้ไขปัญหา เรียนรู้การแบ่งปัญหาเพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์วิธีแก้ปัญหาได้
INNOVATEเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ และสร้างความใกล้ชิดคุ้นเคย กับเทคโนโลยีและช่วยส่งเสริมความคิดให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรมในอนาคต
เวลาเปิด-ปิด วันจันทร์ – วันศุกร์เวลา 10.00 – 19.00 น. และ วันเสาร์ – วันอาทิตย์เวลา 09.00 – 20.00 น.
ที่ตั้ง ชั้น 4 สยามพารากอนโซนเอ็ดดูเทนเมนท์991 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวันเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 092 525 5465
Facebook codegeniusacademy
Instagram ไม่ระบุ
Line @codegenius หรือคลิก tiny.cc/codegeniuslineat

สถาบันกวดวิชา Star Maker Voice Academy

สถาบันกวดวิชา Star Maker Voice Academy

รูปจาก www.facebook.com

จุดเด่นของสถาบันกวดวิชา Star Maker Voice Academy

 • เป็นสถาบันที่มีการสอนหลากหลายทั้งร้องเพลง การพูดให้น่าฟัง เต้น เล่นละคร ใช้ทักษะการฟังจังหวะ ทำนอง
 • เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงสอนโดยครูอ้วน – มณีนุช เสมรสุต ที่มีประสบการสอนมายาวนานมากกว่า 20 ปี
 • มีกิจกรรม Master Class ในทุกๆเดือนและโชว์ไทม์ในรูปแบบมินิคอนเสิร์ต หรือคอร์สหลักสูตรเพิ่มความกล้าแสดงออก
 • สามารถเรียนได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ
สามารถเรียนได้ตั้งแต่ ตั้งแต่ช่วงอายุ 3 ปีขึ้นไปจนถึงผู้สูงอายุ
หลักสูตรที่เปิดสอน ปูพื้นฐานทั้ง ฟัง ร้อง เต้น เล่นละคร ใช้ทักษะการฟังจังหวะ ทำนอง การออกคำ การพูดให้น่าฟัง
“Star is Born”หลักสูตรการร้องเพลงสำหรับเด็กอายุ 3-7 ปี
“Rising Star”หลักสูตรเทคนิคการใช้เสียงและลีลา สำหรับนักเรียน
“Star on Stage”Private Class with Voice Instructors
“Star on Stage by Kru Ouan”หลักสูตรเสริมเทคนิคการร้องและลีลา
“Born to be a Star”หลักสูตรพัฒนาและค้นหาความเป็นศิลปิน
“Smart Makeover”หลักสูตรอบรม สร้างความโดดเด่นด้านเสียงและบุคลิกสำหรับนักบริหาร
เวลาเปิด-ปิด ไม่ระบุเวลา
ที่ตั้ง ห้องเลขที่ 8 ชั้น 4A โซน Edutainment Center เลขที่ 991 สยาม พารากอน ถ.พระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 092 525 5465
Facebook starmakershow

สถาบันกวดวิชา Inlingua

สถาบันกวดวิชา Inlingua

รูปจาก www.inlinguabangkok.com

จุดเด่นของสถาบันกวดวิชา Inlingua

 • เป็นสถาบันสอนภาษาที่เน้นทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนที่เข้มข้นสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน
 • หลักสูตรที่เปิดสอนมีหลายภาษามีทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ญี่ปุ่น เยอรมัน
 • เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย และวัยทำงานไปจนถึงวัยผู้สูงอายุ
 • โดยการสอนจะแบ่งออกเป็นกลุ่ม ไม่เกิน 10 คนหรืออาจะเลือกเป็นคลาสส่วนตัวที่กำหนดมากสุดไม่เกิน 4 คนก็ได้ จึงทำให้สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
สามารถเรียนได้ตั้งแต่ ตั้งแต่ช่วงอายุ 3 ปีขึ้นไปจนถึงวัยผู้สูงอายุ
หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ญี่ปุ่น เยอรมัน
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
หลักสูตรภาษาจีน สำหรับเด็กเล็ก – มัธยม
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย
หลักสูตรการเตรียมสอบ TOEFL,TOEIC,IELTS,SAT,GMAT, ETC.
หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษ
หลักสูตรการเรียนภาษาต่างประเทศอื่นๆ
หลักสูตรการเรียนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
เวลาเปิด-ปิด วันจันทร์-วันศุกร์เวลา10:00 – 20:30 และ วันเสาร์-วันอาทิตย์ 08:30 – 20:00
ที่ตั้ง ชั้น 4A สยามพารากอนถนนพระราม 1 แขวงปทุมวันเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 02 610 9729-31
Facebook https://www.facebook.com/siamparagonshopping/posts/2190169647692961/

สถาบันกวดวิชาECC

สถาบันกวดวิชาECC

รูปจาก map.longdo.com

จุดเด่นของสถาบันกวดวิชาECC

 • สถาบันสอนภาษาที่เน้นหลักสูตรออกมาตามพื้นฐานแต่ละคนตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงระดับสูง
 • หลักสูตรที่เปิดสอนมีทั้ง ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมัน
 • สามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการของแต่ละคนทั้งเรียนกลุ่มและเรียนแบบเดี่ยว
 • มีการสอนพื้นฐานให้ตั้งแต่เด็กเล็ก 2 ขึ้นไป
สามารถเรียนได้ตั้งแต่ ตั้งแต่อายุ 2 ขวบขึ้นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่
หลักสูตรที่เปิดสอน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมัน
Other Languages
Phonics Fun
General English
Young Learners’ Courses
Private Courses
Corporate Training Department (CTD)
Mandarin Courses
Japanese Courses
เวลาเปิด-ปิด วันจันทร์-วันศุกร์เวลา 10:00 – 20:00 และวันเสาร์-วันอาทิตย์เวลา 09:00 – 20:00
ที่ตั้ง 991 ห้องเลขที่ 4A10 (Education Center) อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 02 610 9348-9
Facebook https://www.facebook.com/eccSiamParagon/

สถาบันกวดวิชา New Education World

สถาบันกวดวิชา New Education World

รูปจาก www.facebook.com

จุดเด่นของสถาบันกวดวิชา New Education World

 • สถาบันนี้มีหลักสูตรการสอนแบบ English Academic Passport เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการยื่นเข้ามหาวิทยาลัย RMIT ในออสเตรเลียเพื่อเรียนต่อโดยตรงได้เลย
 • มีการติวสอบ IELTS, TOEFL และ TOEIC รวมทั้งการสมัครสอบแอร์โฮสเตสหรือสจ๊วต
 • มีการสอนตั้งแต่ระดับเด็กเล็กขึ้นไปถึงวัยผู้ใหญ่
สามารถเรียนได้ตั้งแต่ ระดับเด็กเล็กขึ้นไปถึงวัยผู้ใหญ่
หลักสูตรที่เปิดสอน ภาษาอังกฤษทั้ง IELTS, TOEFL และ TOEIC แอร์โฮสเตส สจ๊วตและหลักสูตร English Academic Passport
เวลาเปิด-ปิด เปิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 10:00–19:30
ที่ตั้ง ชั้น 4A สยามพารากอนถนนพระราม 1 แขวงปทุมวันเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 02 129 4475-6
Facebook neweducationworld
Line https://lin.ee/bEW6RO8

สถาบันกวดวิชาThe Asian Taekwondo

สถาบันกวดวิชาThe Asian Taekwondo

รูปจาก www.facebook.com

จุดเด่นของสถาบันกวดวิชาThe Asian Taekwondo

 • เป็นสถาบันที่สอนโดยครูฝึกสอนทีมชาติเป็นวิชาป้องกันตัวเทควันโดเหมาะสำหรับคนที่อยากฝึกป้องกันตัว หรือออกกำลังกาย
 • สามารถเริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐานจากสถาบันนี้หรือเรียนจากสถาบันที่อื่นมาก็สามารถนำใบ Certificate มาเรียนต่อที่นี่ได้เช่นกัน
 • มีการสอนที่ทั่วถึงโดยครู 1 คนจะสอนเด็กเพียงแค่ 3-4 คนเท่านั้น
 • โดยในวันที่มีการสอบจะมีโค้ชชเว ยอง ซอกที่มีชื่อเสียงมานั่งดูด้วย ถ้าเห็นว่ามีทักษาะดีก็จะนำเด็กไปฝึกฝน เตรียมตัวลงแข่งต่อไป
สามารถเรียนได้ตั้งแต่ ตั้งแต่ช่วงอายุ4 ปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่
หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตรเทควันโด
เวลาเปิด-ปิด ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 11:00 – 18:30.
ที่ตั้ง ชั้น 4A สยามพารากอนถนนพระราม 1 แขวงปทุมวันเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 02 129 4310
Facebook theasiantaekwondo

สถาบันกวดวิชา Bangkok Dance Academy

สถาบันกวดวิชา Bangkok Dance Academy

รูปจาก bangkokdanceacademy.com

จุดเด่นของ สถาบันกวดวิชา Bangkok Dance Academy

 • มีการเรียนการสอนทั้งตามหลักสูตรและแบบ Open Class เหมาะสำหรับการติวระยะสั้นหรือระยะยาว
 • เป็นสถาบันที่มีการสอนเต้นที่หลากหลายทั้งแบบตะวันตกและแบบตะวันออกสามารถเลือกเรียนได้ตามความชอบของแต่ละคน
 • ในทุกๆปีจะมีการสอบวัดผลและมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่มีความสามารถ
 • มีการจัดกิจกรรมการแสดงใหญ่ประจำปีทุกๆปี มีการพานักเรียนไปซัมเมอร์แคมป์ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน
สามารถเรียนได้ตั้งแต่ ช่วงอายุตั้งแต่ 2 ปีครึ่งขึ้นไป
หลักสูตรที่เปิดสอน ศิลปะของการเต้น
แจ๊สแดนซ์
บัลเล่ต์
คอนเทมโพรารี แดนซ์
สตรีทแดนซ์
ฮิพฮอพ
รำไทย
แท็ป
ระบำสเปน
บอลรูม ลาติน
Theatrical
Cover Dance
Come Dance with Me
ยิมนาสติกลีลา
การยืดหยุ่น Stretching
เวลาเปิด-ปิด วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10:00–20:00 และ วันเสาร์อาทิตย์เวลา 09:00–20:00
ที่ตั้ง ชั้น 4 สยามพารากอนถนนพระราม 1 แขวงปทุมวันเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 02 610 9428-9
Facebook bangkokdanceacademy

สถาบันกวดวิชา ClayWorks

สถาบันกวดวิชา ClayWorks

รูปจาก www.facebook.com

จุดเด่นของสถาบันกวดวิชา ClayWorks

 • เป็นสถาบันที่สอนปั้นดินปั้น 3 มิติเพื่อให้เด็กๆบอกเล่าจินตนาการออกมาด้วยการปั้นเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
 • ทุกหลักสูตรนั้นถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและพัฒนาการเด็กเพื่อให้แต่ละกิจกรรมเหมาะกับความสามารถช่วงวัยของเด็กแต่ละคน
 • หลักสูตรการสอนจะช่วยให้เด็กได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กและการเคลื่อนไหว การประสานกันของนิ้วมือ วิธีผสมสีและวิธีทำและออกแบบรูปทรงต่างๆ
 • มีหลักสูตร Claynimator สำหรับการสร้างหนังอนิเมชั่นขยับและถ่ายแบบ Stop Motion ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ
สามารถเรียนได้ตั้งแต่ ช่วงอายุตั้งแต่อายุ 3 ปีถึง 15 ปี
หลักสูตรที่เปิดสอน ศิลปะดินปั้น 3 มิติ
Play & Clay Program
Junior Program
Little FUN Clay Program
ClayPainting Program
เวลาเปิด-ปิด ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์เวลา 08:00 – 18:00
ที่ตั้ง 999, CentralWorld 9 ถนน พระรามที่ ๑ แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 02 129 4424
Facebook ClayWorks3Dart

สถาบันกวดวิชาโรงเรียนดนตรียามาฮ่า สยามพารากอน

สถาบันกวดวิชาโรงเรียนดนตรียามาฮ่า สยามพารากอน

รูปจาก www.siamparagon.co.th

จุดเด่นของสถาบันกวดวิชาโรงเรียนดนตรียามาฮ่า สยามพารากอน

 • เป็นสถาบันที่ช่วยปูพื้นฐานทางด้านดนตรีที่เน้นองค์รวมด้านดนตรี ฟัง ร้อง เล่น อ่าน เขียนและทฤษฎีดนตรีให้เหมาะสมตามวัยของนักเรียน
 • เปิดสอนให้ตั้งแต่ช่วงอายุ 2 ปีขึ้นไปและเมื่อโตหรือมีพื้นฐานก็สามารถเลือกเรียนเครื่องดนตรีที่สนใจได้
 • เครื่องดนตรีต่างๆที่นำมาสอนนั้นเป็นเครื่องดนตรี Yamaha ที่ได้มาตรฐาน
 • มีการจัดกิจกรรมการแสดงและการประกวดดนตรีทั้งในและต่างประเทศ
สามารถเรียนได้ตั้งแต่ ช่วงอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
หลักสูตรที่เปิดสอน องค์รวมด้านดนตรี ฟัง ร้อง เล่น อ่าน เขียนและทฤษฎีดนตรี
Yamaha Junior Courses
Yamaha Piano/ Electone/ Guitar Courses
Yamaha Popular Music Courses
เวลาเปิด-ปิด ไม่ระบุ
ที่ตั้ง ชั้น 4 สยามพารากอนถนนพระราม 1 แขวงปทุมวันเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 02 129 4500-3, 02 129 4305
Facebook YamahaMusicSchool

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับสถาบันกวดวิชาในย่านสยามที่เราได้แนะนำไป โดยจะมีการสอนตั้งแต่การปูพื้นฐานวิชาในห้องเรียนทั่วๆไป ไปจนถึงการพัฒนาในด้านเฉพาะต่างๆตามความชอบของนักเรียนแต่ละคนกันเลย เรียกได้ว่าหากไปที่ย่านนี้รับรองว่ามีให้เลือกเรียนครบตามความต้องการและคุณภาพดีไม่จำเป็นต้องไปหาที่อื่นเรียนเพิ่มเติมอีกด้วย อีกทั้งหลายสถาบันนั้นยังสอนไปจนถึงวัยสูงอายุเลยด้วย เพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการเพิ่มทักษะหรือต้องการพัฒนาตนเองในด้านไหนๆก็สามารถเข้าไปสมัครได้เลย

Team FAV

ทางทีมงานแอดมินทำเวปไซต์ Fav a good time นี้ขึ้นมา เพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อของทางออนไลน์ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคหันมาซื้อของออนไลน์มากขึ้น ทางทีมงานของเราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคค่ะ ทำให้การตัดสินใจซื้อมีข้อมูลมากขึ้นคะ

Profile