ทำความรู้จักกับจังหวัดที่น่าสนใจทั่วไทย น่าน นครราชสีมา อุดรธานี ระนอง และพังงา

ทำความรู้จักกับจังหวัดที่น่าสนใจทั่วไทย
ท่องเที่ยวและตั้งแคมป์

ถ้าเพื่อนๆจะนึกถึงประเทศไทย สิ่งแรกที่เพื่อนๆจะนึกถึงนั่นคือ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอาหารอร่อย คนยิ้มแย้ม และจิตใจดีและเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทั้งวัฒนธรรมและสัญชาติ สำหรับบทความนี้นะคะเราจะพาเพื่อน ๆ มาทำความรู้จักกับ 5 จังหวัดที่น่าสนใจของประเทศไทยนั่นคือ น่าน นครราชสีมา อุดรธานี ระนอง และพังงา โดยในบทความนี้นั้นจะเป็นการเล่าถึงข้อมูลโดยทั่วไปของจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด โดยมีทั้งสภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ประเพณีวัฒนธรรม เล่ามาขนาดนี้เราเชื่อว่าเพื่อนๆจะต้องอยากทำความรู้จักจังหวัด 5 จังหวัดนี้แล้ว เราไปเริ่มกันที่จังหวัดแรกกันเลยค่ะ

ทำความรู้จักจังหวัดน่าน

ทำความรู้จักจังหวัดน่าน

IMG BY : thethaiger

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง เมื่อเพื่อนได้อ่านคำขวัญของจังหวัดนี้ ก็สามารถรู้ได้ถึงความเป็นเมืองเหนือ เมืองเหนือที่วันนี้เราจะพาไปนั่นคือจังหวัดน่านค่ะ โดยเราจะพาเพื่อน ๆ มาทำความรู้จักกับจังหวัดน่านแบบฉบับนักท่องเที่ยวมือใหม่ ที่เข้าใจง่ายกันค่ะ

อย่างแรกเราต้องรู้ก่อนว่าจังหวัดน่านนั้น เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือค่ะ น่านเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นอันดับที่ 13 ของประเทศไทย โดยทิศเหนือและตะวันออกติดต่อกับประเทศลาว ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ และน่านยังเป็นจังหวัดที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมาก หรือจะพูดได้ว่าช่วงหน้าฝนแล้วอยากจะพักผ่อนให้คิดถึงน่าน ถึงแม้น่านจะเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ ด้านประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดนี้ก็มีมายาวนานเป็นร้อยปีเช่นกัน

ภูมิประเทศของจังหวัดน่าน

จังหวัดน่านมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาซึ่งวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ค่ะ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนด้านเหนือและตะวันออกซึ่งเป็นรอยต่อกับประเทศลาว มีเขาในเขตอำเภอบ่อเกลือ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเลยนะคะ และมีดอยภูคาในเขตอำเภอปัว เป็นยอดเขาที่สำคัญของจังหวัด ส่วนพื้นที่ราบจะอยู่บริเวณตอนกลางของจังหวัด และตามลุ่มน้ำต่าง ๆ แหล่งน้ำที่สำคัญของจังหวัดคือแม่น้ำน่านค่ะ

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดน่าน

โดยที่รู้กันนะคะว่าประเทศไทยมีสามฤดู ร้อน ฝน หนาว น่านของเราก็เป็นแบบนั้นค่ะโดยที่มีลักษณะอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อนแบบ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว โดยมีความแตกต่างของฤดูอย่างชัดเจน ฤดูร้อน อากาศร้อนถึงร้อนจัด ฤดูฝน มีฝนตกชุกหญ้าเขียวชอุ่มกันเลยทีเดียวค่ะ และฤดูหนาว อากาศก็จะหนาวถึงหนาวจัดเลยค่ะ

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารของจังหวัดน่าน

สำหรับภาษาที่ใช้ในจังหวัดน่าน ก็จะมีภาษาไทย และภาษาถิ่น โดยจะเรียกว่า ภาษาถิ่นเหนือค่ะ โดยภาษานี้จะมีอยู่ในหลายจังหวัดของภาคเหนือและแต่ละจังหวัดมีสำเนียงในการออกเสียงเป็นลักษณะเฉพาะของตนค่ะ

ประเพณีสำคัญของจังหวัดน่าน

จังหวัดน่านมีประเพณีที่สำคัญและน่าสนใจหลายประเพณีเลยค่ะ โดยเราจะยกตัวอย่างประเพณีแรกคือ งานตานก๋วยสลาก งานแห่คัวตาน หรือครัวทาน ทานสลาก หรือก๋วยสลากเป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล สำหรับชาวเหนือถือว่าเป็นประเพณีทำบุญกลางบ้านที่ยิ่งใหญ่และสำคัญเลยค่ะ โดยพระภิกษุรับนิมนต์เพื่อมารับการถวายทานโดยการจับสลาก หากเพื่อนคนไหนอยากมาสัมผัสกับประเพณีและวัฒนธรรมที่สวยงามแบบนี้ก็สามารถแวะมาเที่ยวจังหวัดน่านได้นะคะ

ทำความรู้จักจังหวัดนครราชสีมา

ทำความรู้จักจังหวัดนครราชสีมา

IMG BY : dit

“เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดีหมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน” จังหวัดนครราชสีมา หรือที่เพื่อนๆหลายคนรู้จักในชื่อ โคราช เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะ และมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากกรุงเทพฯ ด้วยนะค่ะ โดยอาณาเขตติดต่อทิศเหนือติดกับจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดบุรีรัมย์ ทิศตะวันออกติดจังหวัดบุรีรัมย์ ทิศใต้ติดกับจังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว และทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครนายก

ภูมิประเทศของจังหวัดนครราชสีมา

นครราชสีมาที่พื้นเพื่อน่าจะรู้จักกันดีมีสภาพภูมิประเทศทั้งที่เป็นภูเขาสูง ที่ราบลุ่ม พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นค่ะ

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดนครราชสีมา

สำหรับสภาพอากาศในจังหวัดนครราชสีมานั้น มี 3 ฤดู คือ ร้อน ฝน และหนาว ช่วงหน้าหนาวก็หนาวมากๆเลยค่ะ ถ้าหน้าฝนก็ฝนตกชุกกันค่ะ

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารของจังหวัดนครราชสีมา

ภาษาที่ใช้ก็จะมีภาษาไทยสำเนียงโคราชค่ะ ซึ่งเป็นภาษาไทยกลุ่มหนึ่งที่ใช้พูดกันในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง เป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยกลาง ที่ออกสำเนียงเหน่อ และมีคำศัพท์ร่วมกับภาษาไทยกลางค่ะ โดยได้รับคำมาใช้จากภาษาไทยถิ่นอีสาน ภาษาลาว และภาษาเขมรค่ะ

ประเพณีสำคัญของจังหวัดนครราชสีมา

งานประเพณีแข่งเรือพิมายค่ะ เป็นประเพณีการแข่งเรือเป็นรูปแบบของการเล่นในฤดูน้ำหลากที่สร้างความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน และคนต่างหมู่บ้านได้พบปะกัน เป็นการสร้างความสมานสามัคคีของสังคมได้ทางหนึ่งเลยค่ะ ต่อมาเป็นการจัดงานประเพณีกินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในสัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคมของทุกปีค่ะ และจากคำขวัญของเมืองสูงเนิน “ถิ่นเดิมโคราช พระพุทธไสยาสน์ศิลา ธรรมจักรล้ำค่า ปราสาทหินโบราณ ส้มโอหวาน รสดี ประเพณีกินเข่าค่ำ แดนธรรมวะภูแก้ว” ถือว่าได้เป็นจุดเริ่มต้น เป็นการร่วมแรงร่วมใจของชาวอำเภอสูงเนิน ความมีมิตรไมตรีที่ดีงามถูกถ่ายทอดผ่านวิถีชีวิตอันควรแก่การอนุรักษ์เลยนะคะ หากเพื่อนๆคนไหนอยากมาสัมผัสประเพณีงดงามและมีคุณค่าแบบนี้สามารถมาเที่ยวที่จังหวัดนครราชสีมาได้เลยนะคะ

ทำความรู้จักจังหวัดอุดรธานี

ทำความรู้จักจังหวัดอุดรธานี

กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมีขีด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง แรงศรัทธาศรีสุทโธปทุมมาคำชะโนด ถ้าเพื่อนๆนึกถึงจังหวัดอุดรธานีใช้ช่วงนี้หลายๆคนก็คงจะนึกถึงการไหว้ขอพรที่คำชะโนด แต่จังหวัดนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายและ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะ โดยอุดรธานีมีอาณาเขตติดกับหลายจังหวัดโดย ทิศเหนือติดจังหวัดหนองคาย ทิศตะวันออกติดจังหวัดสกลนครทิศใต้ติดจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศตะวันตกติดจังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะ

ภูมิประเทศของจังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานีพื้นที่ส่วนมากนะคะจะเป็นที่ราบมีแนวเทือกเขาภูพานวางตัวเป็นแนวยาวในแนวทิศเหนือใต้ของจังหวัด และถือเป็นเส้นกั้นเขตแดนธรรมชาติกับจังหวัดข้างเคียงค่ะ

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดอุดรธานี

สำหรับสภาพอากาศในจังหวัดอุดรธานีนั้นจะคล้าย ๆ กับ 2 จังหวัดแรกที่กล่าวมานะคะแต่จะมีความต่างกันที่จะมีอากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน เนื่องจากภาคอีสานจะมีอากาศร้อนจัดในช่วงฤดูร้อนค่ะ

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารของจังหวัดอุดรธานี

โดยจังหวัดอุดรธานีนะคะจีมีการใช้ภาษาในการพูดคุยสื่อสารกันคือภาษาไทยอีสานซึ่งภาษาลาวแบ่งออกเป็น 6 สำเนียงใหญ่ๆเลยค่ะ คือลาวเวียงจันทน์ , ลาวเหนือ, ลาวตะวันออกเฉียงเหนือ , ลาวกลาง , ลาวใต้ , ลาวตะวันตก ค่ะ

ประเพณีสำคัญของจังหวัดอุดรธานี

งานประจำปีทุ่งศรีเมือง มหกรรมโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม ของทุกปี ที่สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ในงานมีการจัดร้านค้า และจัดนิทรรศการ มีจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง หัตถกรรม และมีการแสดงสนุกสานรื่นเริงมากมายเลยค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นวัดพระพุทธบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ โดยชาวบ้านจะเดินทางด้วยเท้าขึ้นไปจนถึงวัด โดยเชื่อว่าได้อานิสงส์แรง มีการทำบุญและเวียนเทียนในวันขึ้น 15 ค่ำ ภายในงานจะมีการจำหน่ายสินค้า อาหารและผลิตภัณฑ์พื้นเมืองค่ะ ซึ่งหากเพื่อนๆคนไหนสนใจท่องเที่ยวประเพณีที่กล่าวมา สามารถไปได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ได้เลยนะคะ ที่สำคัญจัดเวลากันเดินทางดีๆด้วยนะคะ

ทำความรู้จักจังหวัดระนอง

ทำความรู้จักจังหวัดระนอง

IMG BY : pantip

คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง ขึ้นชื่อจังหวัดระนองหลายๆคนคงนึกถึงจังหวัดที่เป็นที่ขึ้นชื่อ สองฤดูในแปดแดดสี่ โดยจังหวัดนี้นะคะมีทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดชุมพร ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และทะเลอันดามันค่ะ

ภูมิประเทศของจังหวัดระนอง

จังหวัดระนองถือมีลักษณะรูปร่างเรียวยาว จากทิศเหนือสุดจดใต้สุดยาว 169 กิโลเมตร มีส่วนที่กว้างที่สุดที่เป็นพื้นดิน ประมาณ 25 กิโลเมตร ส่วนที่แคบที่สุดอยู่ที่คอคอดกระ อำเภอกระบุรี กว้าง ๙ กิโลเมตร ซึ่งถือเป็นส่วนที่แคบที่สุดในแหลมมลายูเลยค่ะ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน และมีป่าปกคลุมเรียกว่าเขียวชอุ่มกันเลยทีเดียวค่ะ

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดระนอง

จังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมือง “ฝนแปด แดดสี่” อย่างที่เราได้เกริ่นใว้ข้างต้นเลยค่ะ นั่นคือมีฝนตก 8 เดือน และฝนแล้งเพียง 4 เดือนค่ะ นับว่าเป็นจังหวัดที่ฝนตกชุกมากที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะ เพราะอยู่ติดกับทะเลอันดามัน และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างมากค่ะ

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารของจังหวัดระนอง

ภาษาที่ใช้ในเขตจังหวัดระนอง มีลักษณะผสมผสานกันนะคะ โดยใช้ร่วมกับภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาพม่า ภาษามลายูและภาษาถิ่นภาคใต้โดยภาษาถิ่นของชาวระนองก็จะมีสำเนียงการพูดแตกต่างออกไป จากจังหวัดต่าง ๆ ของภาคใต้ค่ะ

ประเพณีสำคัญของจังหวัดระนอง

ประเพณีแรกเลยนะคะ คืองานเสด็จพระแข่งเรือเป็นงานประเพณีที่สำคัญของอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง จัดขึ้นในช่วงออกพรรษของทุกปี ประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนค่ะ ต่อมาคือ งานกาหยูกำหนดจัดงานประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงเก็บเกี่ยวเมล็ดกาหยู หรือ มะม่วงหิมพานต์ ที่กำลังสุกเต็มต้นค่ะ นักท่องเที่ยวจะได้ชมนิทรรศการต่าง ๆ การประกวดพืชผลทางการเกษตร เรียกได้ง่าเป็นงานมี่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ หากเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากมาชมความสวยงามก็สามารถมาได้ที่จังหวัดระนองเลยนะคะ

ทำความรู้จักจังหวัดพังงา

ทำความรู้จักจังหวัดพังงา

IMG BY : shopback

แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ทรัพยากร ต่อมาเป็นจังหวัดพังงา ขึ้นชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีเกาะเยอะและสวยๆหลายเกาะเลยค่ะ พังงามีอาณาเขตติดต่อโดย ทิศเหนือติดกับจังหวัดระนอง ทิศใต้ติดกับจังหวัดภูเก็ต ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกระบี่ ทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียค่ะ

ภูมิประเทศของจังหวัดพังงา

สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดพังงานะคะ ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้เลยนะคะ และมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร มี พื้นที่ป่าไม้ เป็นป่าไม้ประเภทไม้ผลัดใบเรียกว่าเขียวชอุ่มเรียกความสุดชื่นเลยค่ะ

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดพังงา

ภูมิอากาศและสภาพอากาศเฉลี่ยตลอดปีของจังหวัดพังงา ในฤดูฝนมีลักษณะ มืดครึ้มค่ะ ในฤดูแล้งมีลักษณะ มีเมฆบางส่วน และร้อนแบบไม่มีลมค่ะ เรียกได้ว่าร้อนสมชื่อกับเป็นเมืองทะเลจริงๆค่ะ

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารของจังหวัดพังงา

จังหวัดพังงานะคะ มีภาษาถิ่น ภาษาราชการที่ใช้ในจังหวัดพังงา โดยที่จะใช้ภาษาไทยเป็นหลักค่ะ และมีภาษาท้องถิ่นซึ่งเรียกว่า “ภาษาใต้” ซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะมีสำเนียงการพูดที่แตกต่างกันออกไปค่ะ เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด

ประเพณีสำคัญของจังหวัดพังงา

งานประเพณีลอยเรือ เป็นประเพณีของชาวเลเผ่ามอแกน ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณ เกาะสุรินทร์ค่ะ ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงประมาณเดือนเมษายน –พฤษภาคมของทุกปี ที่บริเวณหมู่บ้านชาวเลบนเกาะสุรินทร์ใต้ เป็นประเพณีการประกอบพิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษ (เหนียะเอนหล่อโปง) ในระหว่างนี้ชาวเผ่ามอแกนจะหยุดการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในงานค่ะ ต่อมาจะเป็นงานประเพณีเทกระจาด ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 หรือประมาณวันที่ 13 กันยายนของทุกปีค่ะ โดยมีขึ้นที่วัดอินทภูมิ ในเขต อ.กะปง มีการจัดกิจกรรมทางศาสนา และการประกอบพิธีเทกระจาด เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนร่วมกันอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วค่ะ ซึ่งพิธีนี้ถือว่าเป็นการสร้างความเอื้ออาทรต่อกันในชุมชนอีกด้วยค่ะ

จบไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำ 5 จังหวัดที่น่าสนใจของประเทศไทย โดยมีจังหวัดน่าน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา โดยข้อมูลที่เรานำมานำเสนอให้เพื่อน ๆ ฟังกันในวันนี้น่าจะทำให้เพื่อน ๆ รู้จักกับจังหวัดเหล่านี้มากขึ้นแล้วถ้ารู้จักแล้วชื่นชอบกับประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ของแต่ละจังหวัด และทำให้เพื่อนๆอยากที่จะเดินทางมาลองมาสัมผัสกับบรรยากาศจริงๆนะคะ

Team FAV

ทางทีมงานแอดมินทำเวปไซต์ Fav a good time นี้ขึ้นมา เพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อของทางออนไลน์ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคหันมาซื้อของออนไลน์มากขึ้น ทางทีมงานของเราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคค่ะ ทำให้การตัดสินใจซื้อมีข้อมูลมากขึ้นคะ

Profile