ทำความรู้จักกับจังหวัดที่น่าสนใจทั่วไทย นครศรีธรรมราช เพชรบุรี สุพรรณบุรี ลำปาง

ท่องเที่ยวและตั้งแคมป์

เรามาทำความรู้จักกับจังหวัดที่น่าสนใจกันดีกว่าค่ะ วันนี้ก็ขอเสนอ 4 จังหวัดที่น่าสนใจให้ทุกคนได้รู้จักจังหวัดเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นนะคะ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดลำปาง ทั้งด้านสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัด โดยแต่ละจังหวัดจะเป็นยังไงกันบ้าง มาทำความรู้จักพร้อมๆ กันเลย

ทำความรู้จักจังหวัดนครศรีธรรมราช


Img bywww.dol.go.th
จังหวัดนครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็น 1 ใน 14 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยของเรานั่นเอง มีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของภาคใต้เลยทีเดียว (รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี) ประมาณ 6,214,064 ไร่ รวม 23 อำเภอ อาณาเขตพื้นที่ทิศเหนือติดกับจังหวัดสุราษฏร์ธานี ทิศใต้ติดกับจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง ทิศตะวันออกติดกับทะเลอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ เป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่โดดเด่นและสวยงาม

สภาพภูมิประเทศของจังหวัดนครศรีธรรมราช

สภาพภูมิประเทศของจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีลักษณะเป็นป่าเขาเขียวขจี ได้แก่ เทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาบรรทัด แหล่งน้ำลำธารตามธรรมชาติที่สวยงาม จนเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย ส่วนพืชที่ปลูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชเศรษฐกิจ คือ ยางพารา ปาล์มน้ำมันและผลไม้ต่างๆ ส่วนอีกทางด้านทิศตะวันออกจะติดพื้นที่ราบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยก็จะพบได้ 2 ช่วงฤดูกาล นั่นก็คือ ฤดูร้อน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน และฤดูฝน ก็ยังมีจะมี 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ช่วงนี้มีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบรุนแรงจากพายุหมุนเขตร้อน พายุอาจจะเคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช และช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม เป็นช่วงที่ดีรับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนตกชุกทั่วพื้นที่

ประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับประเพณีที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่หลายคนอาจจะเคยได้รู้จักกันมาบ้างแล้ว ได้แก่ ประเพณีสารทเดือนสิบ จะจัดขึ้นในช่วงแรม 1 ค่ำ ถึงแรม 15 ค่ำ เดือนสิบของทุกปี เป็นการทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นประเพณีประจำจังหวัดเลยก็ว่าได้ สืบทอดกันมาหลายปีแต่โบราณ จัดขึ้นในช่วงวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชาของทุกปี โดยการนำผ้าไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ประเพณีลากพระ หรือชักพระ จะจัดขึ้นในวันออกพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือนสิบเอ็ดของทุกปีเช่นกัน

ทำความรู้จักจังหวัดเพชรบุรี


Img bywww.sanook.com
สำหรับจังหวัดเพชรบุรี เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม คำขวัญประจำจังหวัด จะบอกถึงสิ่งสำคัญๆ ของทางจังหวัดได้อย่างครบถ้วน เพชรบุรีเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนล่าง มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ทิศใต้ติดกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทิศตะวันออกติดกับทะเลอ่าวไทย และทิศตะวันตกติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนมาร์ (พม่า) มีเนื้อที่ประมาณ 3,890,711 ไร่ ครอบคลุม 8 อำเภอด้วยกัน

สภาพภูมิประเทศของจังหวัดเพชรบุรี

สำหรับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเพชรบุรี ทางด้านทิศตะวันตกมีลักษณะเป็นที่ราบสูง ภูเขาสูงชัน ส่วนทางด้านทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นสันปันน้ำ ซึ่งก็เป็นต้นน้ำของแม่น้ำเพชรบุรี ปราณบุรี ทำให้บริเวณดังกล่าวของจังหวัดเพชรบุรียังคงมีความอุดมสมบูรณ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าไม้ยังคงความเป็นธรรมชาติ จะอยู่แถวชายแดน ประชาชนยังไม่ได้เข้ามาอยู่อาศัยมากนัก เพราะยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเข้ามา

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดเพชรบุรี

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดเพชรบุรี มีด้วยกัน 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน อยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และฤดูหนาว ช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถ้าหากเพื่อนๆ ต้องการจะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี แนะนำให้มาในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนจะเหมาะสมที่สุด บรรยากาศโดยรวมจะดีมากๆ

ประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี

สำหรับประเพณีที่สำคัญของทางจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ งานพระนครคีรีเมืองเพชร จัดขึ้นในวันศุกร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์และเรื่องราวดีงามของเมืองเพชรบุรี และยังมีการละเล่นวัวลาน เป็นการต้อนวัวโดยการผูกติดกันเป็นพรวนให้ย่ำไปบนข้าว และบังคับให้เดินเป็นวงกลม ซึ่งเป็นหลักไม้ไว้กลางลาน แล้วนำวัวตัวผู้มาผูกติดเป็นรัศมีออกไปหลายตัว การละเล่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ผู้ที่มาท่องเที่ยวจะได้เห็นถึงความสนุกสนานของชาวเมืองเพชรอย่างแน่นอนค่ะ

ทำความรู้จักจังหวัดสุพรรณบุรี


Img by /th.wikipedia.org
จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง ถ้าพูดถึงจังหวัดสุพรรณบุรี เราจะนึกถึงภาษาถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ชวนน่าฟัง สุพรรณบุรีก็เป็น 1 ใน 25 จังหวัดพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับจังหวัดอุทัยธานี และชัยนาท ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา ทิศใต้ ติดกับจังหวัดนครปฐม และกาญจนบุรี ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดกาญจนบุรี และอุทัยธานี เนื้อที่โดยรวมประมาณ 3,300,000 ไร่ ครอบคลุม 10 อำเภอด้วยกัน

สภาพภูมิประเทศของจังหวัดสุพรรณบุรี

สภาพภูมิประเทศของจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม จะเหมาะสำหรับการทำนา มีแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรี เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านจากเหนือสุดถึงใต้สุด ให้ประชาชนได้ใช้อุปโภคบริโภค หากใครเคยไปเที่ยวแถวจังหวัดสุพรรณบุรีก็จะคุ้นตากับภาพทุ่งนาเขียวขจี รวงข้าวสีทองกันบ้าง แต่ก็ยังมีบางพื้นที่เป็นที่ราบสูง

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดสุพรรณบุรี

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดสุพรรณบุรี ก็จะไม่ต่างจากพื้นที่ภาคกลางจังหวัดอื่น จะมีด้วยกัน 3 ช่วงฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนลมมรสุม ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และฤดูหนาว ในช่วงเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ทำให้รู้สึกได้รับลมหนาวในช่วงนี้

ประเพณีของจังหวัดสุพรรณบุรี

สำหรับประเพณีที่สำคัญของทางจังหวัดสุพรรณบุรีก็มีความน่าตื่นตาตื่นใจหลายประเพณีด้วยกัน ได้แก่ ประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดขึ้นในช่วงวันเข้าพรรษา เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย ประเพณีตักบาตรกลางน้ำ จัดขึ้นในช่วงแรม 12 ค่ำ เดือน 12 งานบุญที่ได้จัดทำมาแล้วกว่า 100 ปี โดยพระสงฆ์จากวัดต่างๆ พายเรือบิณฑบาต และชาวบ้าน 2 ฝั่งแม่น้ำก็จะพายเรือใส่บาตร เป็นภาพที่สวยงามคุ้นตาของนักท่องเที่ยว ประเพณีทิ้งกระจาด เป็นการเมตตาแก่ดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว โดยนำสิ่งของต่างๆ ที่ผู้ตายใช้สอยมาแจกแก่ผู้ยากจน ประเพณีตักบาตรเทโว คือการนำอาหาร ขนมต้มมาใส่บาตรถวายพระสงฆ์ งานบุญที่ใครมาท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเลยนะคะ

ทำความรู้จักจังหวัดลำปาง


Img by pantip.com
จังหวัดลำปาง ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก ลำปาง เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงของภาคเหนือที่เชื่อว่าทุกคนต้องรู้จัก และคนส่วนใหญ่ต้องเคยมาเยือนเมืองลำปางแล้วเช่นกัน หากนึกถึงจังหวัดลำปางทุกคนจะนึกถึง รถม้า ยานพาหนะที่พบเห็นได้ทั่วเมืองลำปาง โดยอาณาเขตทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา ทิศใต้ติดกับจังหวัดตาก ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดแพร่ และสุโขทัย ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดลำพูน มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของภาคเหนือ ประมาณ 7,833,726 ไร่เลยทีเดียว

สภาพภูมิประเทศของจังหวัดลำปาง

ด้านสภาพภูมิประเทศของจังหวัดลำปาง ที่อยู่ในภาคเหนือ ก็จะมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูง ภูเขาสูง รายรอบทั่วพื้นที่ตั้งแต่ทิศเหนือไปยังทางทิศใต้ของจังหวัด บริเวณตอนบนของจังหวัดจะเป็นที่ราบสูง ภูเขา และเป็นพื้นที่ป่าทึบ อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและไม้มีมูลค่า บริเวณตอนกลางของจังหวัด เป็นที่ราบและที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ ยังเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญของจังหวัดลำปาง บริเวณตอนใต้ของจังหวัด เป็นป่าไม้รัง บางส่วนเป็นทุ่งหญ้า ซึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามบรรยากาศดีสุดๆ ไปเลยค่า

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดลำปาง

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดลำปาง หลายคนคงคิดถึงแต่ช่วงฤดูหนาว แต่จังหวัดลำปางมีด้วยกัน 3 ช่วงฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน ช่วงต้นเดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน ช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม และฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนใหญ่เมื่อถึงช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวก็จะเดินทางมาเยือนอากาศหนาวที่ลำปางกันเจ้า

ประเพณีของจังหวัดลำปาง

สำหรับประเพณีที่สำคัญของชาวลำปาง เมืองล้านนา มีหลายประเพณีที่สำคัญ ได้แก่ งานหลวงเวียงละคร จัดขึ้นในช่วงก่อนวันลอยกระทง เป็นการนำความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวลำปางมาจัดแสดงในงาน มีการตกแต่งเครื่องใช้ถ้วยชามต่างๆ เป็นเครื่องไทยทานไปถวายที่วัด งานแห่สลุงหลวงหรือขันน้ำ มีการตกแต่งขบวนแห่ให้สวยงาม จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ งานวันรถไฟรถม้าลำปาง จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี เพื่อรำลึกและนึกถึงรถไฟและรถม้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลำปาง ประเพณีดั้งเดิมของชาวลำปางที่ดูเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นที่น่าตื่นตาของผู้คนที่มาเยือนเป็นอย่างมากเลยค่ะ

สำหรับวันนี้เราก็ได้ทำความรู้จักจังหวัดในประเทศไทยเพิ่มถึง 4 จังหวัดด้วยกัน จะเห็นได้ถึงความแตกต่างของแต่ละจังหวัด ทั้งสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ รวมถึงประเพณี วัฒนธรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจ น่าท่องเที่ยวเพื่อชมความเป็นมาของแต่ละจังหวัดมากเลยค่ะ

Team FAV

ทางทีมงานแอดมินทำเวปไซต์ Fav a good time นี้ขึ้นมา เพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อของทางออนไลน์ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคหันมาซื้อของออนไลน์มากขึ้น ทางทีมงานของเราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคค่ะ ทำให้การตัดสินใจซื้อมีข้อมูลมากขึ้นคะ

Profile

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง