11 ปลั๊กพ่วง ใช้ได้นาน ยี่ห้อไหนดี

11 ปลั๊กพ่วง ใช้ได้นาน ยี่ห้อไหนดี
เครื่องใช้ในบ้าน

ปลั๊กพ่วง เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ทุกบ้านจะต้องมีติดไว้ เพราะด้วยคุณสมบัติของปลั๊กพ่วงที่ไว้ใช้ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ได้อย่างหลากหลายจากปลั๊กไฟหลัก ทำให้เราสามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชิ้นพร้อมกันได้ อีกทั้งในปัจจุบันปลั๊กพ่วงได้ออกแบบให้มีช่องชาร์จ USB ไว้สำหรับชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

วิธีการเลือกปลั๊กพ่วง

การเลือกปลั๊กพ่วงอย่างแรกต้องพิจารณาจากลักษณะการใช้งานของตัวเราเป็นหลัก เช่น เรามีเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมากน้อยเพียงใด ลักษณะปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราต้องการเสียบกับปลั๊กพ่วง อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงประเภทของปลั๊กพ่วง จำนวนเต้ารับ ฯลฯ

จำนวนเต้ารับ

จำนวนเต้ารับของปลั๊กพ่วงมีตั้งแต่ 2 ช่อง จนถึง 10 ช่อง การเลือกจำนวนของเต้ารับปลั๊กพ่วงขึ้นอยู่กับจำนวนความต้องการใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งจำนวนเต้ารับที่เราเลือกซื้อควรมีจำนวนมากกว่าอุปกรณ์ที่ราต้องใช้ เพราะหากเราใช้งานทุกช่องอาจทำให้ไฟฟ้าเกินกำลังไฟที่รองรับสูงสุดได้ ส่งผลให้เกิดความเสียหาย และเป็นอันตรายต่อผู้ใช้และทรัพย์สินได้

เลือกจากประเภทของปลั๊กพ่วง

ปลั๊กพ่วงหลักๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบมีสายไฟ และไม่มีสายไฟ โดยทั้งสองประเภทมีคุณสมบัติเหมือนกัน คือ ช่วยเพิ่มจำนวนเต้ารับจากปลั๊กไฟหลัก ทำให้เราสามารถใช้งานได้มากขึ้น สิ่งที่แตกต่างกันก็คือมีสายไฟกับไม่มีสายไฟ ซึ่งแบบมีสายไฟมักจะมีจำนวนเต้ารับที่มากกว่าแบบไม่มีสายไฟ

ปลั๊กพ่วงแบบมีสายไฟ

มีลักษณะเป็นรางที่มีเต้ารับเรียงกัน หรือเป็นลักษณะแบบเต้ารับเรียงสูงขึ้นไปเหมือนตึกที่ เรียกว่า ทาวเวอร์ ซึ่งปลั๊กไฟชนิดนี้ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานให้กว้างขึ้น ช่วยให้เราสามารถใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ห่างจากเต้ารับหลักได้ง่ายขึ้น และยังช่วยให้บ้านหรือที่ทำงานของเรามีระเบียบเรียบร้อย เพราะมีการว่างปลั๊กไฟอย่างเป็นระเบียบ จึงทำให้ปลั๊กพ่วงชนิดนี้เป็นที่นิยมมาก

ปลั๊กพ่วงแบบไม่มีสายไฟ

มีลักษณะเป็นแผงเต้ารับ โดยมีทั้งเต้ารับแบบเรียงในระนาบเดียวกันแบบรางคล้ายปลั๊กพ่วงแบบมีสายไฟ และแบบที่มีเต้ารับหลายทิศทาง โดยจะมีมุมในองศาต่างๆ สะดวกต่อการใช้งาน สามารถเสียบปลั๊กหลักแล้วใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องมีสายไฟ ใช้สำหรับขยายเต้ารับหลักที่ติดกับผนังให้มีจำนวนมากขึ้น หรือขยายจำนวนรูเต้ารับ เช่น บางบ้านอาจจะมีเต้ารับหลักรองรับปลั๊กไฟแบบ 2 ขา แต่ปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราต้องการใช้เป็นปลั๊กไฟแบบ 3 ขา ดังนั้นจึงต้องมีปลั๊กพ่วงแบบไม่มีสายไฟเพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ที่เราต้องการได้

ความยาวของสายไฟ

สายไฟจะมีในปลั๊กพ่วงแบบมีสายเท่านั้นซึ่งความยาวของสายไฟจะมีตั้งแต่ 50 เซนติเมตร ไปจนถึง 10 เมตรขึ้นไป การเลือกความยาวของสายไฟที่ดีควรเลือกปลั๊กพ่วงที่มีความยาวของสายไฟตั้งแต่ 50 เซนติเมตรขึ้นไป โดยการพิจารณาเลือกซื้อปลั๊กพ่วงความยาวของสายไฟก็มีความสำคัญ เราควรเลือกซื้อให้เหมาะกับการใช้งานของผู้ใช้ และพิจารณาจากพื้นที่การใช้งาน ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเต้ารับหลัก รวมไปถึงระบบความปลอดภัย กำลังไฟที่รองรับได้อีกด้วย

ระยะห่างระหว่างเต้ารับ

ปลั๊กพ่วงในหนึ่งอันมักประกอบไปด้วยเต้ารับ 1-2 เต้าขึ้นไป ดังนั้นระยะห่างระหว่างเต้ารับแต่ละช่องมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้งาน เพราะการที่เต้ารับมีระยะห่างระหว่างกันจะทำให้สามารถใช้เสียบอุปกรณ์ที่มีปลั๊กเสียบขนาดใหญ่ได้โดยไม่เสียการใช้งานของเต้ารับบริเวณข้างๆได้ เช่น การใช้ที่ชาร์จแล็ปท็อปในปัจจุบันที่มักมีหัวเสียบที่ค่อนข้างใหญ่

ขาปลั๊กไฟที่รองรับ

ขาปลั๊กไฟมีหลายแบบ ขาปลั๊กของประเทศไทยและต่างประเทศก็มีความแตกต่างกัน ที่พบเห็นในไทยได้บ่อย คือ ขาปลั๊กแบบ 2 ขา และขาปลั๊กแบบ 3 ขา ซึ่งมีความแตกต่างกันกันคือสายดินที่อยู่ในปลั๊กไฟแบบ 3 ขา ทำหน้าที่ตัดกระแสไฟให้ไหลลงดินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือไฟฟ้าลัดวงจร ดังนั้นเราจึงควรเลือกใช้ปลั๊กพ่วงที่รองรับขาปลั๊กแบบ 3 ขา หรือ ปลั๊กพ่วงที่รองรับขาปลั๊กแบบยูนิเวอร์แซลที่สามารถรองรอบขาปลั๊กได้ทั่วโลก

ฟังก์ชั่นเสริมปลั๊กพ่วง

ปลั๊กพ่วงที่มีช่องเสียบแบบ USB

ปัจจุบันเราใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กันมากยิ่งขึ้น เช่น โทรศัพท์ ไอแพด แบตเตอรี่สำรองหรือพาวเวอร์แบงค์ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มักใช้สาย USB ร่วมกับหัวแปลงไฟ (Adapter) ของอุปกรณ์นั้นๆ เป็นตัวชาร์จไฟ ดังนั้น การที่เราเลือกใช้ปลั๊กพ่วงแบบมีช่องเสียบ USB ทำให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นเพราะผู้ใช้สามารถเสียบสาย USB ได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้หัวแปลงไฟ

ฟังก์ชันเสริมด้านความปลอดภัย

ปลั๊กพ่วงเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ การเลือกซื้อปลั๊กพ่วงที่มีระบบความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นระบบล็อกป้องกัน ระบบป้องกันไฟกระชาก และการตรวจจับความร้อน

ระบบล็อกป้องกัน

ระบบล็อกป้องกันจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยไปอีกขั้นเป็นระบบล็อกเพื่อป้องกันไม่ให้ปลั๊กไฟหลุดออกจากเตารับ

ระบบป้องกันไฟกระชาก

ระบบป้องกันไฟกระชากเป็นระบบที่ช่วยป้องกันหรือปรับระดับแรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่ให้เข้ามามากเกินไป ซึ่งมักจะเกิดในช่วงเวลาฟ้าผ่า ไฟตก ไฟเกิน หรือไฟกระชาก ซึ่งระบบนี้จะทำงานได้ดีหากมีสายดินร่วมด้วย ดังนั้น เราควรเลือกปลั๊กพ่วงที่มีระบบป้องกันไฟกระชากร่วมกับสายดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน

ระบบตรวจจับความร้อน

ใช้กับปลั๊กพ่วงที่ต้องใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ถูกวางไว้บริเวณที่ไกลสายตา และทำความสะอาดได้อยาก เนื่องจากเมื่อมีการใช้งานปลั๊กมากเกินไป อาจทำให้มีเศษฝุ่นสะสมเป็นจำนวนมาก หรือเกิดประจุไฟแล้วเกิดไฟฟ้ารัดวงจรในที่สุด ดังนั้นระบบตรวจจับความร้อนที่มากับปลั๊กพ่วงจะช่วยป้องกันให้ไม่เกินอันตรายได้ และช่วยป้องกันฝุ่นเกาะสะสมบริเวณเต้ารับได้

ฟังก์ชันสวิตช์เปิด – ปิด

การที่ปลั๊กพ่วงมีสวิตช์เปิด-ปิดจะช่วยให้ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเวลาเราเสียบปลั๊กไฟของปลั๊กพ่วงไว้กับเต้ารับหลัก แม้ตัวอุปกรณ์จะไม่ได้ทำงานก็จะมีกระแสไฟหลงเหลืออยู่ แต่ถ้าเรามีสวิตช์ไฟจะช่วยให้เราสามารถควบคุมการไหลของกระแสไฟได้ แม้เราจะเสียบปลั๊กของปลั๊กพ่วงอยู่ถ้าเราไม่ได้เปิดสวิตช์เราก็จะไม่เสียค่าไฟ เนื่องจากไม่มีกระแสไปเข้าไปใช้งาน

ปลั๊กพ่วง ยี่ห้อไหนดี

Panasonic ปลั๊กพ่วง รุ่น WCHG 28334

Panasonic ปลั๊กพ่วง รุ่น WCHG 28334

ปลั๊กพ่วงเกรดพรีเมียมที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี มาพร้อมระบบป้องกันความปลอดภัยครบครัน สวิตช์แยกทุกช่องของเต้ารับทั้งหมด 3 ช่อง ระยะห่างระหว่างเต้ารับและสวิตช์กว้าง รองรับกำลังไฟได้สูง ผลิตจากวัสดุแข็งแรงคงทน มีระบบความปลอดภัยที่ครบครันทั้งม่านชัตเตอร์ที่เต้ารับทุกช่อง ขั้วเสียบทองแดงนำไฟฟ้าได้ดี ไม่หลุดง่าย มีเบรกเกอร์ในตัวช่วยในการตัดไฟหากมีแรงไฟเกินกำหนด สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท

จุดเด่น ระบบความปลอดภัยคุณภาพมาพร้อมการรองรับกำลังไฟสูง
จำนวนเต้ารับ 3 ช่อง
ประเภท มีสายไฟ
ช่อง USB ไม่มี
มาตรฐาน มอก. มี

ปลั๊กพ่วง TOSHINO รุ่น N1-375

ปลั๊กพ่วง TOSHINO รุ่น N1-375

ปลั๊กพ่วง 4 ช่อง ดีไซน์ลายหนัง ผลิตจากแนวคิด It’s KICKSS time. “เล็กกะทัดรัด พกพาสะดวก ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์” เป็นปลั๊กพ่วงที่ได้รับมาตราฐานอุตสาหกรรม(มอก. 2432-2555) ปลอดภัยทุกการใช้งาน รองรับกำลังไฟสูงสุด 2300 วัตต์ มาพร้อมสวิตช์เปิด-ปิดควบคุมทั้งตัวรางปลั๊ก ผลิตจากทองเหลืองแท้และวัสดุคุณภาพที่มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ มีระบบตัดกระแสไฟเกิน มาพร้อมกับระบบม่านนิรภัยป้องกันนิ้วมือสัมผัสแผ่นทองเหลือง และระบบป้องกันไฟรั่ว

จุดเด่น เล็กกะทัดรัด พกพาสะดวก ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
จำนวนเต้ารับ 4 ช่อง
ประเภท มีสายไฟ
ช่อง USB ไม่มี
มาตรฐาน มอก. มี

Toshino ET-915USB

Toshino ET-915USB

ปลั๊กพ่วงรูปร่างทันสมัยสวยงาม สามารถรองรับการเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายเครื่องในเวลาเดียวกันมีเต้ารับถึง 5 ช่อง สำหรับใช้กับอุปกรณ์ทั่วไปและช่องชาร์จ USB อีก 2 ช่อง สำหรับการชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปลั๊กพ่วงรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพทั้งม่านนิรภัยสำหรับป้องกันการเกิดไฟดูด ระบบป้องกันกระแสไฟเกิน และระบบป้องกันไฟกระชาก ทำให้ปลั๊กรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ทำให้ผู้ใช้มั่นใจถึงความปลอดภัยในการใช้งานได้

จุดเด่น ปลั๊กพ่วงคุณภาพสูงสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลายเครื่องในเวาลาเดียวกัน
จำนวนเต้ารับ 5 ช่อง
ประเภท มีสายไฟ
ช่อง USB 2 ช่อง
มาตรฐาน มอก. มี

Randy ปลั๊กพ่วง รุ่น 555

Randy ปลั๊กพ่วง รุ่น 555

ปลั๊กพ่วงรุ่นอารมณ์ดีอย่าง Randy 555 ดีไซน์เรียบง่าย มาพร้อมกับเต้ารับมากถึง 5 ช่อง พร้อมสวิตช์ปิด-เปิดควบคุมระบบไฟทั้งแผง อีกทั้งยังมีไฟแสดงสถานะการใช้งาน เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ ที่มีบริเวณกว้างหรือมีอุปกรณ์ไฟฟ้ามาก มีระบบป้องกันการตัดกระแสไฟอัตโนมัติ วัสดุต่างๆผลิตจากวัสดุคุณภาพดีและปลอดภัยอย่าง สายไฟผลิตจากทอดแดงบริสุทธิ์ได้คุณภาพตามมาตรฐาน สวิตซ์และตัวควบคุมทำมาจากเงินแท้ นอกจากจะเป็นปล๊กพ่วงที่มีความปลอดภัยแล้ว ยังเป็นปลั๊กพ่วงที่ประหยัดพลังงาน ใช้งานสะดวก และเหมาะกับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง

จุดเด่น สายไฟยาวถึง 10 เมตร วัสดุคุณภาพ ใช้งานได้ทุกสถานที่
จำนวนเต้ารับ 5 ช่อง
ประเภท มีสายไฟ
ช่อง USB ไม่มี
มาตรฐาน มอก. มี

ปลั๊กพ่วง NANO รุ่น USB 2 ช่องและเต้ารับ 4 ช่อง

ปลั๊กพ่วง NANO รุ่น USB 2 ช่องและเต้ารับ 4 ช่อง

ปลั๊กพ่วงป้องกันไฟกันกระชาก มีสวิตช์ควบคุมแยกแต่ละเต้ารับทั้งหมด 4 ช่อง พร้อมดวงไฟ LED แสดงสถานะการใช้งาน และช่องจ่ายไฟแบบชาร์จ USB 2 ช่อง เต้ารับภายในทำจากทองแดงทองเหลือง 100% จากต่างประเทศ ทำให้นำไฟฟ้าได้ดี เสียบแน่นมีความปลอดภัย แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน มาพร้อมระบบความปลอดภัยสูง มีเบรกเกอร์นิรภัยตัดไฟอัตโนมัติเมื่อไฟเกิน และมี Surge protector ป้องกันไฟกระชาก/ฟ้าฝ่า มาตรฐาน IEC 60934 มีม่านนิรภัยป้องกันสิ่งแปลกปลอม ป้องกันไฟฟ้ารัดวงจรปลอดภัยสำหรับเด็กเล็กและผู้ใหญ่

จุดเด่น ปลั๊กพ่วงป้องกันไฟกระชาก ราคาย่อมเยาว์
จำนวนเต้ารับ 4 ช่อง
ประเภท มีสายไฟ
ช่อง USB 2 ช่อง
มาตรฐาน มอก. มี

DATA DT4418

DATA DT4418

ปลั๊กพ่วงขนาดค่อนข้างใหญ่มีช่องเต้ารับทั้งหมด 4 ช่อง มาพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยจากทุกส่วนของตัวอุปกรณ์ ตั้งแต่สายไฟ สวิตซ์ควบคุมการส่งออกของกระแสไฟแต่ละเต้ารับ ผลิตจากวัสดุคุณภาพแบบไม่ลามไฟ ช่วยให้ตัวปลั๊กพ่วงมีความทนทานต่อความร้อนได้ดี และมีระบบป้องกันแบบนิรภัยจากม่านนิรภัยสำหรับป้องกันไฟดูดและไฟลัดวงจรป้องกันไฟดูดและไฟลัดวงจร ทำให้ปลั๊กพ่วงรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความปลอดภัยสูง

จุดเด่น ปลั๊กพ่วงที่มีระยบบความปลอดภัยสูง คงทนดีไซน์เรียบง่าย
จำนวนเต้ารับ 4 ช่อง
ประเภท มีสายไฟ
ช่อง USB ไม่มี
มาตรฐาน มอก. มี

Panasonic Perfect FIT รุ่น WCHG 24132

Panasonic Perfect FIT รุ่น WCHG 24132

ปลั๊กพ่วงคุณภาพจากยี่ห้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราคุ้นเคยอย่าง Panasonic รุ่นนี้มาพร้อมกับเต้ารับ 3 ช่อง และสวิตช์พร้อมเบรกเกอร์ เป็นจุดควบคุมสามารถเปิด-ปิด และตัดกระแสไฟของเต้ารับได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งเบรกเกอร์จะทำหน้าที่ตัดกระแสไฟอัตโนมัติเมื่อกำลังไฟฟ้าเกิน 2300 วัตต์ ผู้ใช้สามารถถอดปลั๊กอุปกรณ์ต่อพ่วงออกแล้วเสียบใหม่เพื่อให้ ชุดสายพ่วงกลับมาทำงานใหม่ ตัวปลั๊กพ่วงทำจากวัสดุทนความร้อนสูง ติดไฟยาก แข็งแรง ทนทาน ตามมาตรฐาน UL 94 และป้องกันการกระแทก ชุดเต้ารับทำจากทองแดงมีคุณสมบัตินำไฟฟ้าได้ดี ไม่ก่อให้เกิดความร้อน ปลั๊กพ่วงรุ่นนี้เป็นอีกนึงรุ่นที่มีความแข็งแรง ทนทาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน คุ้มค่าแน่นอน

จุดเด่น แข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน คุ้มค่า
จำนวนเต้ารับ 3 ช่อง
ประเภท มีสายไฟ
ช่อง USB ไม่มี
มาตรฐาน มอก. มี

ปลั๊กพ่วง Xiaomi

ปลั๊กพ่วง Xiaomi

ปลั๊กพ่วงอัจฉริยะ มีเต้ารับ 3 ช่องและ ช่องเสียบ USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์ต่างๆอีก 3 ช่อง มาพร้อมกับสวิตช์เปิด-ปิดมีไฟสีขาว แสดงสถานะในเวลากลางคืน ตัวรางปลั๊กผลิตจากวัสดุทนความร้อนสูงถึง 750 องศาเซลเซียส ไม่เป็นเชื้อเพลิงเมื่อถูกเผาไหม้ น้ำหนักเบา มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันอันตรายจากเด็กเล็กโดยจะมีกลไกตัดไฟทันทีหากมีการเผลอเอานิ้วไปแหย่หรือสัมผัสบริเวณเต้ารับ ช่อง USB มีความพิเศษ ที่สามารถรองรับการจ่ายไฟแบบ 2.1A ทำให้สามารถจ่ายไฟได้เร็วขึ้นถึง 5 เท่า สายไฟมีความแข็งแรงและคงทน แต่ปลั๊กพ่วงยี่ห้อนี้ไม่เหมือนกับปลั๊กพ่วงทั่วไปเนื่องจากหัวปลั๊กเป็นรูปแบบที่ไม่สามารถใช่กับบ้านเราได้ ดังนั้นเราต้องมีตัวแปลงหัวปลั๊กก่อนใช้งานด้วย

จุดเด่น ปลั๊กพ่วงอัจฉริยะ ขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะสำหรับการนำไปใช้งานนอกสถานที่
จำนวนเต้ารับ 3 ช่อง
ประเภท มีสายไฟ
ช่อง USB 3 ช่อง
มาตรฐาน มอก. มี

Anitech ปลั๊กพ่วง รุ่น H624

Anitech ปลั๊กพ่วง รุ่น H624

ปลั๊กพ่วงใช้งานง่าย เต้าเสียบมีจำนวนพอเหมาะ และมีระยะห่างระหว่างเต้ารับที่กว้างเป็นพิเศษ มีเต้ารับ 4 ช่อง รองรับปลั๊กไฟแบบเต้าเสียบ 3 เต้า และมาพร้อมช่องชาร์จ USB อีก 2 ช่อง มีสวิตซ์ปิด-เปิด ควบคุมการทำงาน ผลิตมาจากวัสดุกันไฟ มีความแข็งแรง ทนทาน น้ำกหนักเบา และมีระบบป้องกันไฟเกิน ทำให้ผู้ใช้รู้สึกปลอดภัย และด้วยเต้ารับที่กว้างทำให้ผู้ใช้สามารถใช้กับปลั๊กไฟหรือะแดปเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ได้

จุดเด่น ช่องไฟกว้างใช้งานง่าย
จำนวนเต้ารับ 4 ช่อง
ประเภท มีสายไฟ
ช่อง USB 2 ช่อง
มาตรฐาน มอก. มี

LDNIO SC3604

LDNIO SC3604

ปลั๊กพ่วงดีไซน์ทันสมัย ประสิทธิภาพยอดเยี่ยม ผลิตมาจากวัสดุคุณภาพดีคงทนสวยงาม มาพร้อมเต้ารับ 3 ช่อง รองรับขาปลั๊กของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้หลากหลายประเทศ และช่องชาร์จ USB มากถึง 6 ช่อง อีกทั้งยังมีระบบความปลอดภัยด้วยสวิตซ์เปิด-เปิด เป็นตัวควบคุมการทำงานทั้งระบบรางปล๊ก รองรับการส่งออกกระไฟสูงถึง 2,500 วัตต์

จุดเด่น ดีไซน์ทันสมัย คงทน เอาใจคนใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยช่องชาร์จ USB 6 ช่อง
จำนวนเต้ารับ 3 ช่อง
ประเภท มีสายไฟ
ช่อง USB 6 ช่อง
มาตรฐาน มอก. มี

HACO รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 1 สวิตช์ รุ่น EP-SFE5U ขนาด 5 เมตร

HACO รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 1 สวิตช์ รุ่น EP-SFE5U ขนาด 5 เมตร

ปลั๊กพ่วงคุณภาพดีออกแบบมาให้เหมาะสำหรับพ่วงต่อกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และครัวเรือน ผลิตจากพลาสติกคุณภาพ ไม่ลามไฟ และมีความยืดหยุ่นสูง มีพร้อมกับรางปลั๊กไฟเต้ารับ 4 ช่อง และมีสวิตช์เปิด-ปิดควบคุมการจ่ายกระแสไฟทั้งราง รับประกันอายุการใช้งาน 3,500 ชั่วโมง มีระบบม่านนิรภัย ป้องกันกระแสไฟเกินเพื่อเพิ่มปลอดภัยในการใช้งาน

จุดเด่น เหมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้าน มั่นใจคุณภาพ
จำนวนเต้ารับ 4 ช่อง
ประเภท มีสายไฟ
ช่อง USB ไม่มี
มาตรฐาน มอก. มี

การเลือกซื้อและการใช้งานปลั๊กพ่วงขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของผู้ใช้เป็นหลัก ซึ่งพออ่านถึงตรงนี้ทุกคนคงเข้าใจแล้วว่าการเลือกปลั๊กพ่วงต้องดูจากปัจจัยใดบ้าง และคงมียี่ห้อปลั๊กพ่วงที่เหมาะแก่การใช้งานของคุณไว้ในใจกันแล้ว สุดท้ายนี้ปลั๊กพ่วงถือว่าเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ใกล้ชิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ผู้ใช้ควรจะใช้กันอย่าระมัดระวัง และนอกจากจะคำนึงถึงลักษณะการใช้งานก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย ดังนั้น ระบบความปลอดภัยของปลั๊กพ่วงก็มีความสำคัญ แม้ราคาอาจจะสูงกว่าปลั๊กพ่วงทั่วไป ขึ้นชื่อว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเราก็อยากให้ทุกคนได้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆได้อย่างปลอดภัยกันนะคะ

Team FAV

ทางทีมงานแอดมินทำเวปไซต์ Fav a good time นี้ขึ้นมา เพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อของทางออนไลน์ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคหันมาซื้อของออนไลน์มากขึ้น ทางทีมงานของเราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคค่ะ ทำให้การตัดสินใจซื้อมีข้อมูลมากขึ้นคะ

Profile

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง