ของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก อายุ 2 – 3 ปี มีอะไรบ้าง

ของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก อายุ 2 - 3 ปี มีอะไรบ้าง
แม่และเด็ก

การดูแลเด็กในวัยแรกเริ่มเป็นอะไรที่ผู้ใหญ่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะถ้าเลี้ยงเขาแบบไม่ใส่ใจหรือไม่ถูกต้อง เด็กเหล่านั้นอาจจะเติบโตมาไม่ดีมากนัก วันนี้เราจะขอแนะนำของเล่นที่เหมาะสมกับวัย 2-3 ปี เพราะแน่นอนเด็กแต่ละวัยจะมีการพัฒนา และความต้องการที่ไม่เหมือนกันและที่สำคัญในท้ายบทความยังมีการแนะนำการเล่นมือถือที่ส่งผลต่อเด็กในปัจจุบันด้วย

ลักษณะของพัฒนาการของเด็กสามารถแบ่งได้เป็น 4 ด้านใหญ่ๆ ดังนี้

พัฒนาการด้านร่างกาย (Physical Development)

เป็นพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว และการทรงตัว โดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น เดิน วิ่ง กระโดด เป็นต้น ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก รวมทั้งมือ และตาในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ใช้ช้อนตักอาหาร ระบายสี ติดกระดุม เป็นต้น

พัฒนาการด้านสติปัญญา (Cognitive Development)

เป็นการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเด็ก และสิ่งรอบข้าง เรียกว่าเป็นกระบวนการทางจิตใจที่ใช้ในการสื่อสาร คิดวิเคราะห์ เรียนรู้ และแก้ไขปัญหา ซึ่งพัฒนาการด้านสติปัญญาจะประกอบด้วยการพัฒนาการ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา และกล้ามเนื้อมัดเล็ก

พัฒนาการด้านอารมณ์ (Emotional Development)

เป็นการแสดง หรือควบคุมความรู้สึก และอารมณ์ต่างๆ ให้เหมาะสม เช่น ยิ้ม หัวเราะ ร้องไห้ เศร้า เสียใจ กลัว โกรธ เป็นต้น รวมถึงเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดี และการนับถือตัวเอง

พัฒนาการด้านสังคม (Social Development)

เป็นการสร้างความสัมพันธ์ เข้าใจผู้อื่น หรือสามารถช่วยเหลือตัวเอง และผู้อื่นในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งพัฒนาการด้านสังคมจะประกอบด้วย พัฒนาการ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม และด้านคุณธรรม

พัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัย

พัฒนาการเด็กวัย 2 ปี

พัฒนาการด้านร่างกาย

วัย 2 ขวบ กล้ามเนื้อทั้งมัดเล็กและมัดใหญ่ มีพัฒนาการและความแข็งแรงมากขึ้น สามารถเดินได้คล่อง เริ่มรู้จักการวิ่ง หลบสิ่งกีดขวาง สามารถกระโดดได้ด้วยเท้าทั้ง 2 ข้าง และสามารถเล่นโยน หรือเตะลูกบอลได้

พัฒนาการด้านอารมณ์

แสดงออกทางด้านอารมณ์มากขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ โดยเฉพาะความโกรธ และความไม่พอใจ มีแนวโน้มที่จะปะทุในพฤติกรรมการร้องไห้ การกรี๊ด หรือตี ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตและใส่ใจอย่างใกล้ชิด

พัฒนาการด้านสังคม

เริ่มรู้จักการเข้าสังคม เล่นร่วมกับผู้อื่น แต่ยังให้ความสนใจกับตัวเองมากกว่า จึงไม่ยอมแบ่งปันสิ่งของหรือของเล่นให้กับเด็กวัยเดียวกัน และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในเรื่องการเข้าห้องน้ำ หรือแต่งตัว

พัฒนาการเด็กวัย 3 ปี

พัฒนาการด้านร่างกาย

ในวัยนี้สามารถยืนได้ด้วยขาข้างเดียว โดยไม่เกาะ นาน 3-5 วินาที สามารถกระโดดขาเดียวได้ วาดเส้นเป็นวงกลมได้แล้ว และรับลูกบอลที่โยนให้ได้

พัฒนาการด้านอารมณ์

วัยนี้จะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง หรือเรียกว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูง ยังไม่เข้าใจเหตุผลต่างๆ สามารถแสดงอารมณ์ และสื่อสารตามที่เขารู้สึกได้อย่างชัดเจน เช่น มีความสุขหรือโกรธ สามารถพูดปฏิเสธด้วยคำว่า “ไม่” และต่อต้านเมื่อถูกบังคับ แต่สามารถเรียนรู้ให้รู้จักคำว่าอดทนและรอ

พัฒนาการด้านสังคม

แล้วแต่อารมณ์ของเด็ก ยังเป็นวัยที่ชอบเล่นคนเดียว หรือเล่นสมมุติ ติ๊ต่างมากกว่าจะเล่นกับผู้อื่น ชอบเล่นแบบคู่ขนาน คือ เล่นของเล่นชนิดเดียวกันแต่ต่างคนต่างเล่น ขณะที่เล่นชอบจินตนาการ พูดออกคำสั่ง เหมือนกับของเล่นมีชีวิต รอคอยเป็น ปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อบังคับง่ายๆได้ สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมาย รู้ว่าสิ่งไหนเป็นของใคร

ของเล่นที่เหมาะกับเด็กวัย 2 – 3 ปี

ของเล่นเสริมกล้ามเนื้อและการประสานสัมพันธ์

ของเล่นประเภทนี้จะช่วยฝึกให้เด็กใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนแขน ขาที่ช่วยในการสร้างความสมดุล และการทรงตัว ส่วนมือกับสายตาจะช่วยพัฒนาการใช้มือ และสายตาทำงานสัมพันธ์กัน ของเล่นที่ช่วยพัฒนาการเหล่านี้ ได้แก่ จักรยานสามล้อ ม้าโยก ร้อยลูกปัด เป็นต้น

ของเล่นเสริมความคิด

จะช่วยพัฒนาทักษะทางด้านการคิดเพื่อแก้ไขปัญหา ฝึกการสังเกต และเรียนรู้เรื่องรูปทรง หรือสีต่างๆ ของเล่นที่ช่วยพัฒนาทักษะเหล่านี้ ได้แก่ บล็อกไม้รูปทรงสวมหลัก 4 เสา บล็อกไม้หยอดรูปร่าง เป็นต้น

การเล่นบทบาทสมมติ

จะช่วยให้เด็กได้แสดงความเป็นตัวเองออกมา อีกทั้งยังช่วยให้เด็กเข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเข้าสังคมของเด็ก ของเล่นที่ช่วยพัฒนาทักษะเหล่านี้ ได้แก่ ตุ๊กตาต่างๆ ของเล่นที่เป็นผักผลไม้ หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับอาชีพ นิทานที่ให้เด็กสมมติเป็นตัวละคร เป็นต้น

ของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก อายุ 2 – 3 ปี

ของเล่นไม้ จิ๊กซอว์ไม้ 3 มิติ

ของเล่นไม้ จิ๊กซอว์ไม้ 3 มิติ

จิ๊กซอว์ไม้รูปต่างๆ ช่วยเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาให้กับเด็ก ให้รู้จักรูปลักษณ์ของสิ่งของแต่ละชนิด

ชนิดของสินค้า จิ๊กซอว์ไม้
อุปกรณ์ใน set จิ๊กซอว์ไม้มี 3 แบบคือ แบบสามมิติ แบบขอบสี่เหลี่ยม แบบรูปทรงเรขาคณิต
เหมาะสำหรับช่วงอายุ 2 ขวบขึ้นไป
ขนาดสินค้า 11x 10.7 x 0.5 เซนติเมตร
พัฒนาทักษะด้าน ด้านสติปัญญา

JKP Toys ของเล่นเสริมพัฒนาการ กระดาน 3 in 1

JKP Toys ของเล่นเสริมพัฒนาการ กระดาน 3 in 1

กระดานแสนสนุกที่จะช่วยให้ลูกน้อยได้ฝึกและคุ้นเคยไปกับการเรียน โดยฝึกให้ลูกเรียนรู้การสะกดคำและการบวกลบเลข สามารถวาดและเขียนหรือวาดกระดานไวท์บอร์ดหรือชอล์คก็ได้

ชนิดของสินค้า กระดาน
อุปกรณ์ใน set กระดานดำและกระดาษไวท์บอร์ดแม่เหล็ก มาพร้อมอักษร A-Z สัญลักษณ์
เหมาะสำหรับช่วงอายุ 2 – 5 ขวบ
ขนาดสินค้า 38.5 x 39 x 94.5 เซนติเมตร
พัฒนาทักษะด้าน ด้านสติปัญญา

แป้งโดว์ 10 สี 10 กระปุก

แป้งโดว์ 10 สี 10 กระปุก

แป้งโดว์ช่วยเสริมสร้างทางด้านการขยับนิ้วมือ และยังช่วยสร้างจินตนาการต่างๆให้กับลูกน้อย สามารถนำมาปั้นเป็นรูปร่างต่างๆได้ตามใจชอบ

ชนิดของสินค้า แป้งโดว์
อุปกรณ์ใน set แป้งโดว์ 10 สี 10 กระปุก, ฝาปิดที่เป็นแม่พิมพ์รูปสัตว์
เหมาะสำหรับช่วงอายุ 1 ขวบขึ้นไป
ขนาดสินค้า น้ำหนักรวม 10 กระปุก ประมาณ 350 กรัม
พัฒนาทักษะด้าน ด้านร่างกายและจินตนาการ

แป้งโดว์ ไร้สารพิษ

แป้งโดว์ ไร้สารพิษ

แป้งโดว์ไร้กลิ่น น้ำหนักเบา ปราศจากสารพิษ น้ำมัน ปลอดภัยต่อตัวเด็ก ช่วยพัฒนาด้านสติปัญญาและฝึกกล้ามเนื้อของมือและนิ้ว ใช้สร้างเป็นรูปทรงต่างๆและยังช่วยเสริมสร้างสมาธิให้กับเด็ก

ชนิดของสินค้า แป้งโดว์ชนิดไร้สารพิษ
อุปกรณ์ใน set แป้งโดว์ชนิดไร้สารพิษ 1 สี
เหมาะสำหรับช่วงอายุ 1 ขวบขึ้นไป
ขนาดสินค้า ขนาด 500 กรัม ต่อ 1 กระปุก
พัฒนาทักษะด้าน ด้านร่างกาย สติปัญญา สมาธิ

ทรายวิทยาศาสตร์ ทรายแม่เหล็ก kinetic sand

ทรายวิทยาศาสตร์ ทรายแม่เหล็ก kinetic sand

ทรายแม่เหล็กหลากสี ทำความสะอาดง่าย ไร้สารพิษ ให้ลูกน้อยได้เพลิดเพลินไปกับการปั้นทรายเป็นรูปร่างต่างๆ แต่ต้องระวังอย่าให้ลูกน้อยนำทรายเข้าปาก

ชนิดของสินค้า ทรายวิทยาศาสตร์
อุปกรณ์ใน set ทรายวิทยาศาสตร์ 1 ถุง
เหมาะสำหรับช่วงอายุ 2 ขวบขึ้นไป
ขนาดสินค้า น้ำหนักประมาณ 500 กรัม
พัฒนาทักษะด้าน สมาธิ จินตนาการ

สมุดระบายสี+สติ๊กเกอร์

สมุดระบายสี+สติ๊กเกอร์

สมุดภาพระบายสี ให้ลูกน้อยสามารถแต่งเติมสีต่างๆให้กับภาพได้ตามใจชอบ ช่วยเสริมสร้างจินตการให้ลูกน้อยอย่างเต็มที่

ชนิดของสินค้า สมุดสติ๊กเกอร์ระบายสี
อุปกรณ์ใน set สมุดสติ๊กเกอร์ระบายสี
เหมาะสำหรับช่วงอายุ 2 ขวบขึ้นไป
ขนาดสินค้า ไม่ระบุ
พัฒนาทักษะด้าน ด้านสติปัญญา จินตนาการ

PlanToys Happy Puppy ของเล่นไม้หมาน้อยชิวาว่า

PlanToys Happy Puppy ของเล่นไม้หมาน้อยชิวาว่า

ตุ๊กตาไม้ชักจูง ช่วยให้ลูกน้อยสนุกกับการเดินเล่น ทำจากไม้ ไร้สารอันตราย และไร้ความคม ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและสายตา

ชนิดของสินค้า ตุ๊กตาไม้แบบชักจูง
อุปกรณ์ใน set ตุ๊กตาไม้หมาชิวาว่า 1 ตัว
เหมาะสำหรับช่วงอายุ 1 ขวบขึ้นไป
ขนาดสินค้า 7.2 x 11.6 x 22.6 เซนติเมตร
พัฒนาทักษะด้าน ด้านร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์

ชุดทันตแพทย์ตรวจสอบฟันปลอม

ชุดทันตแพทย์ตรวจสอบฟันปลอม

ของเล่นทันตแพทย์ตรวจสอบฟัน ช่วยฝึกจินตนาการของลูกน้อยให้จำลองบทบาทของทันตแพทย์ พร้อมให้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลฟัน

ชนิดของสินค้า ชุดตรวจฟัน
อุปกรณ์ใน set ฟันปลอม, แปรงสีฟัน, กระจกเงา, แหนบ, มีดผ่าตัด, ที่เจาะฟัน, ถาด, กระเป๋า
เหมาะสำหรับช่วงอายุ 3 ขวบขึ้นไป
ขนาดสินค้า 18 x 26 เซนติเมตร
พัฒนาทักษะด้าน จินตนาการ

IKEA DUKTIG ดุคติก ชุดผักของเล่น 14 ชิ้น

IKEA DUKTIG ดุคติก ชุดผักของเล่น 14 ชิ้น

ของเล่นชุดผักที่ทำให้ลูกน้องสนใจเกี่ยวกับผัก เสริมสร้างพัฒนาการด้านสังคมและสร้างบทบาทของตนเองขึ้น ช่วยฝึกความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อมือและสายตา

ชนิดของสินค้า ชุดผักของเล่น (ผ้า)
อุปกรณ์ใน set ชุดผักของเล่น 14 ชิ้น
เหมาะสำหรับช่วงอายุ 3 ขวบขึ้นไป
ขนาดสินค้า 19 x 10 x 23 เซนติเมตร
พัฒนาทักษะด้าน ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม

จริง ๆ แล้ว เด็กที่ต่ำกว่า 2 ขวบ ไม่ควรให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟน ทีวี คอมพิวเตอร์ เป็นต้น หรือในเด็กที่โตแล้วก็ควรจำกัดเวลาในการเล่นแต่ละวันไม่ควรเกิน 2 ชม. และต้องเล่นให้อยู่ในสายตาของผู้ปกครอง ควรมีการพูดคุย โต้ตอบ เห็นหน้ากัน ขณะเล่นสมาร์ทโฟน และไม่ควรมีสมาร์ทโฟนในห้องนอน เกมส์ที่เล่นควรส่งเสริมพัฒนาการ เช่น เกมสร้างคำศัพท์ต่าง ๆ เกมเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือด้านภาษา หลีกเลี่ยงเกมส์ที่มีความรุนแรง ก้าวร้าว เพราะสามารถเกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้เหมือนกับในข่าวที่เห็นกัน

Team FAV

ทางทีมงานแอดมินทำเวปไซต์ Fav a good time นี้ขึ้นมา เพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อของทางออนไลน์ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคหันมาซื้อของออนไลน์มากขึ้น ทางทีมงานของเราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคค่ะ ทำให้การตัดสินใจซื้อมีข้อมูลมากขึ้นคะ

Profile