กิจกรรมที่เเนะนำวันสงกรานต์

กิจกรรม

ถึงแม้ว่าสงกรานต์ในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาเราต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 แต่ในฐานะของประชาชนคนไทยยังคงเฝ้ารอวันสงกรานต์ เพราะถือว่าเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณ ช่วงวันสงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่สังคมในวงกว้าง และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทัศนคติ และความเชื่อส่วนนั้นไป

เมื่อวันสงกรานต์เข้ามาถึง การได้อยู่กับครอบครัวเป็นความสุขอย่างมาก ที่แต่ละครอบครัวจะได้มีโอกาสทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นแก่ครอบครัว เช่น พ่อแม่จะเตรียมเสื้อผ้าใหม่พร้อมเครื่องประดับให้ลูกหลานไปทำบุญ ลูกหลานก็จะเตรียมเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มให้ผู้ใหญ่ได้สวมใส่หลังการรดน้ำขอพร เมื่อถึงวันสงกรานต์ทุกคนจะหาโอกาสกลับบ้านไปหาพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ รดน้ำขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ และเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันในการดำรงชีวิตอยู่ต่อไป

กิจกรรมการทำความสะอาดบ้านเรือน

ที่มาของรูป www.kswood.com

ใครบ้างที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักสากลที่ผ่านมา ยังไม่ได้ริเริ่มทำอะไรอย่างที่ตั้งใจหรือวางแผนไว้ ท่านลองใช้ช่วงวันสงกรานต์ที่จะถึงนี้เริ่มต้นชีวิตด้วยการทำสิ่งดี ๆ จากที่บ้านของเราโดยการปัดกวาด เช็ดถูบ้านรับปีใหม่ไทยกันดีกว่า เพราะตามความเชื่อคนเฒ่าคนแก่ที่บอกกันรุ่นต่อรุ่นว่า ก่อนขึ้นปีใหม่ให้เอาสิ่งของสกปรกออกนอกบ้านก่อน เพื่อที่จะได้รับสิ่งดี ๆ เข้าบ้านในวันปีใหม่ ดังนั้น การเก็บบ้านให้สะอาด รับเรื่องดี ๆ ก่อนสงกรานต์ก็เป็นเรื่องที่ทำแล้วไม่เสียหาย ทั้งตัวเรายังมีสุขอนามัยที่ดีอีกด้วย นอกจากนี้ในระหว่างสงกรานต์ ก็ไม่ควรทำงานบ้าน หรือทำงาน เพราะมีความเชื่อว่า เมื่อทำงานในช่วงสงกรานต์ จะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะงานไปตลอดทั้งปี ช่วงสงกรานต์ จึงเป็นช่วงพักผ่อนและใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอย่างเต็มที่

กิจกรรมการส่งความคิดถึง ผ่านโลกออนไลน์

ที่มาของรูป : www.facebook.com

สำหรับเทศกาลสงกรานต์ในช่วงที่มีการระบาดโควิด-19 คนที่ทำงานต่างบ้านเกิดเมืองนอนที่ไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือหาครอบครัวที่อยู่พื้นที่ต่างกัน ไม่สามารถเดินทางกลับไปแสดงความรักกับผู้สูงอายุที่บ้าน เพราะยังอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง ซึ่งคนทำงานอาจนำเชื้อไปแพร่ให้คนที่รักได้ ดังนั้นสิ่งที่ทำได้คือคนอยู่ไกล ามารถแสดงความรักได้ในวิธีอื่น เช่น การสื่อสารคำอวยพรทางโทรศัพท์แก่ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพ หรือการส่งภาพกิจกรรม เพลงที่ท่านชอบแทนใจสำหรับผู้สูงอายุ ส่งมอบของให้แก่ผู้สูงอายุ อย่างกระเช้าสุขภาพส่งผ่านดีลิเวอรี และกล่าวขอโทษท่านที่ปีนี้ไม่สามารถไปกราบท่านได้ จึงส่งความรัก ความห่วงใยผ่านเพลงเหล่านั้น

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

ที่มาของรูป : www.facebook.com

กิจกรรมการทำบุญตักบาตรเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยลูก ๆ หลาน ๆ จัดเตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง ไปตักบาตรถวายพระที่วัด หรือตามสถานที่ที่จัดงานที่ต่าง ๆ ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเอง และอุทิศส่วนกุศลนั้นให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งกิจกรรมนี้ถิอเป็นประเพณีไทย ๆ ที่ทำกันมาตั้งแต่โบราณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดี ๆ ก็ต้องมีการทำบุญเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรื่องขึ้น การทำบุญยังช่วยให้จิตใจผ่องใส เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยที่เป็นมงคลที่สุด และเมื่อทำบุญตักบาตรเสร็จแล้วก็จะกลับมารดน้ำ ขอพรพระในบ้าน

กิจกรรมกราบเท้าขอพรผู้มีพระคุณ

ที่มาของรูป : www.sanook.com

กิจกรรมที่สำคัญที่สุดในวันสงกรานต์ สำหรับทุกครอบครัวที่ขาดไม่ได้เลย แต่เดิมถือเป็นกิจกรรมรวมญาติที่ทุกคนต่างเดินทางมาเพื่อแสดงความเคารพรักต่อญาติผู้ใหญ่ และเพื่อพบปะสังสรรค์กันภายในครอบครัว รวมไปถึงในวันที่ 13เมษายน ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันมหาสงกรานต์แล้ว รัฐบาลยังกำหนดให้เป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” อีกด้วย เพื่อให้ลูกหลานได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นบุพการี ผู้อาวุโสหรือผู้ใหญ่ในชุมชนที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมนั้น ๆ มาแล้ว แต่ท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้เพื่อลดการแพร่ระบาดควรเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ขอพรจาก บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย รวมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทิตา โดยใช้คำกล่าวดังนี้

น้อมจิต ตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึง พระคุณพระรัตนตรัย
พระคุณพ่อ พระคุณแม่ แล้วกล่าวคำขอขมา ดังนี้
อนันตะ คุณะสัมปันนา ชะเนติ ชะนะกาอุโภมัยหัง มาตาปิตุนัง วะปาเท วันทา มิ สาทะรังตลอดเวลาที่ผ่านมา หากลูกล่วงเกินคุณพ่อคุณแม่ ด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง ลูกขอขมา ขออภัยจากคุณพ่อและคุณแม่ด้วยขอให้คุณพ่อและคุณแม่โปรด อโหสิกรรม แก่ลูกด้วยเถิดนับจากวันนี้ไป ลูกสัญญาว่าจะไม่ประพฤติเช่นที่แล้วๆ มาอีก หากลูกกระทำสิ่งใดไม่ถูกไม่ควรหรือไม่ดีงามขอคุณพ่อ คุณแม่ ได้โปรดว่ากล่าวตักเตือน และสั่งสอนลูกด้วยเถิด วันนี้เป็นวันดี วันมงคลลูกขอรับคำพรอันศักดิ์สิทธิ์ จากคุณพ่อคุณแม่เพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญรุ่งเรื่องของลูกขอคุณพ่อคุณแม่ได้โปรดอวยพรให้ลูกด้วย ขอให้เป็นอภัยทาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ขอเศษกรรมเหล่านั้นอย่าได้ติดไปในภพเบื้องหน้า นับแต่บัดนี้ไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

ที่มาของรูป : www.facebook.com/informationcovid19

กิจกรรมสรงน้ำขอพรพระ

กิจกรรมการสรงน้ำขอพรพระ ถือเป็นกิจกรรมที่เพิ่มความเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่สืบทอดกันมาทุกยุคทุกสมัย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการแสดงความเคารพและอ้อมน้อมถ่อม ตลอดจนเป็นการขอขมาในช่วงที่ผ่านมาได้กระทำไม่ดีหรือล่วงเกิน โดยกิจกรรมการสรงน้ำขอพรพระนั้นสามารถพบเห็นได้ง่ายในปัจจุบัน ทั้งในห้างสรรพสินค้า สถานีบริการน้ำมัน หรือแม้แต่ตลาดสด แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 การไม่ออกไปที่ที่มีคนพลุกพล่านเห็นเป็นเรื่องดีที่สุด ดังนั้นการอันเชิญพระพุทธรูปที่อยู่ประจำบ้านมาทำกิจกรรมสรงน้ำขอพรพระก็เห็นจะเป็นเรื่องที่ดี และมีคุณประโยชน์มากมาก ทั้งการแสดงความเคารพต่อพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล และยังได้สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสรงน้ำขอพรพระให้แก่ลูก ๆ หลาน ๆ ให้สืบทอดกิจกรรมนี้ต่อไปในอนาคต ซึ่งสามารถใช้คำกล่าวดังต่อไปนี้ในกิจกรรมสรงน้ำขอพรพระ

กล่าวคำขอขมาก่อนทำความสะอาดพระพุทธรูป หรือหิ้งพระ

ตั้งนะโม 3 จบแล้วกล่าวคำขอขมาดังต่อไปนี้
ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต
กายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3 ที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในพระรัตนตรัย ด้วยความตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ขอพระรัตนตรัยได้โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด

เมื่อถึงเวลาสรงน้ำพระ ให้เริ่มตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวคำอธิษฐานว่า

อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัทวะโท นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง
เดชะ ข้าสรงน้ำ พระชุ่มฉ่ำตลอดกาล ทุกข์โศก โรคภัยพาล อันตรธาน เป็นสุข เทอญ
**ที่สำคัญอย่าลืมเครื่องหอม เช่น ดอกไม้กลิ่นหอม น้ำอบไทย เป็นอันขาดนะคะ**

นอกจากกิจกรรมหลัก ๆ ที่กล่าวมาในข้างต้นแล้วในช่วงวันสงกรานต์ก็ยังมีกิจกรรมดีๆที่น่าทำมากมายที่ได้ให้แต่ละครอบครัวได้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมกันในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็น

การตื่นเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น

ที่มาของรูป : 40plus.posttoday.com

ช่วงปีใหม่ของไทย ถ้าทำตัวไม่กระชับกระเชง โบราณเขาว่าจะทำให้ไม่มีแรง หมดพลังไปตลอดทั้งปี ดังนั้น ช่วงปีใหม่ของไทย จึงควรทำตัวให้กระชับกระเชง ตื่นตัว เพื่อที่ปีนั้นทั้งปี เราจะได้รับพลังงานในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ จากการอาบแสงแรกของปี ใครอยากเสริมดวง อยากประสบความสำเร็จในชีวิต มีแต่พลังทำงาน มีความสุขตลอดทั้งปี ต้องตื่นมาให้ทันนะ

ท่องเที่ยวกับครอบครัว

ที่มาของรูป : www.stou.ac.th/study/sumrit

การได้หยุดพักผ่อนและเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวเป็นอะไรที่พิเศษสุด แต่ท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้การท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวดังๆทั่วไปคงจะไม่ตอบโจทย์เราสักเท่าไหร่ เพราะผู้สูงอายุยังถือเป็นกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดในปัจจุบัน แต่การท่องเที่ยวก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ ซึ่งวันนี้ผู้เขียนขอนำเสนอการท่องเที่ยวรูปแบบของ แคมป์ปิ้ง การท่องเที่ยวในรูปแบบของการศึกษาธรรมชาติหรือการใช้ธรรมชาติบำบัด เป็นการพักผ่อนหย่อนใจที่มีต้นทุนในการใช้ต่ำเป็นอย่างมาก เป็นรูปแบบที่พบปะคนน้อย แต่ยังสามารถดื่มด่ำไปกับการชื่นชมธรรมชาติและการพักผ่อน จึงเหมาะสำหรับกลุ่มครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเลยทีเดียว

การช่วยเหลือสัตว์

ที่มาของรูป : homeguru.homepro.co.th

การทำบุญกับสัตว์อย่างการปล่อยนก ปล่อยปลา หรือแม้แต่การไถ่ชีวิตโคถือเป็นอีกหนึ่ง กิจกรรมวันสงกรานต์ ที่ถูกยึดถือเป็นวิถีปฏิบัติต่อเนื่องกันมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวด้วยเช่นกัน แต่ในช่วงนี้จะให้หาชื้อนกชื้อปลาตามตลาดมาปล่อยก็ดูจะเสี่ยงจนเกินไป การหันมาช่วยเหลือสัตว์ทางโลกออนไลน์ก็สามารถเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจและได้บุญด้วยเช่นกัน อาทิ การทำบุญผ่านวัว ไลฟ์สด หรือมูลนิธิต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือสัตว์ ทั้งการปล่อยปลาหน้าเขียง หรือแม้กระทั่งการชื้ออาหาร อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น แต่จะต้องระมัดระวังเรื่องของความน่าเชื่อถือ เพราะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมาในหลากลายรูปแบบ

คําอธิษฐานปล่อยสัตว์

คัจเฉวะ โข ตะวัง ตะระมานะรูโป มะตัง อะมิตตา ปุนะ อัคคะเหสุง ทุกโข หิ ลุทโท หิ ปุมา สะมาคะโม อัทสะ สะนัง โภชะปุตตานัง คัจฉะฯ คำอธิษฐานในการปล่อยสัตว์

“ข้าพเจ้าขอปล่อยท่านทั้งหลายเหล่านี้ ให้เป็นอิสระ ข้าพเจ้าให้ชีวิตแก่ท่านทั้งหลายเหล่านี้ ข้าพเจ้าได้ให้ความเป็นอิสระแก่ท่านเหล่านี้ ข้าพเจ้าช่วยท่านทั้งหลายเหล่านี้ให้พ้นจากความทุกข์เดือดร้อน พ้นจากการถูกเขาประหาร ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ให้ในครั้งนี้ จงเป็นเครื่องอโหสิกรรมแก่กัน อย่าได้ถือโทษโกรธเคืองต่อไป ขอท่านทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อข้าพเจ้าปล่อยท่านไปให้เป็นอิสระแล้ว จงไปบอกพวกของท่านที่ทนทุกข์ทรมานอยู่ ถึงส่วนกุศลที่ข้าพเจ้ากระทำนี้ แล้วขออุทิศกุศลนี้ทั้งหมดที่ทำไปแล้วให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น จงเป็นผู้พ้นจากความทุกข์เดือดร้อนทั้งปวง และจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด”

นอน ดูหนัง ดูซีรีส์

ที่มารูป : social.tvpoolonline.com

หนุ่ม ๆ สาว ๆ ที่ต้องมาทำงานไกลบ้าน สงกรานต์ทั้งที ก็ไม่กล้าที่จะออกจากคอนโดหรือหอพัก ที่ทำงานก็สั่งงดเดินทางข้ามจังหวัด คนอื่นเคลียบ้านเพื่อรับวันปีใหม่ไทย หนุ่มสาวในเมืองก็คงต้องเคลียหนังหรือซีรีย์ ที่ยังค้างคา ได้เวลาตามดูให้หมด โควิดเราไม่กลัวตอนนี้กลัวไม่ได้นอน ดูกันยาวๆ แปปเดียวก็หมดสงกรานต์แล้วแบบไม่ทันตั้งตัว

แต่แน่นอนว่าเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 นี้ แน่นอนว่า รัฐบาลยังห้ามเล่น “สาดน้ำ-ปะแป้ง-จัดคอนเสิร์ต-ปาร์ตี้โฟม” อย่างเด็ดขาด ในทุกกรณี เหมือนปีที่แล้ว ๆ มา รวมไปถึงการหลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงสังสรรค์ ในกลุ่มที่มาจากหลากหลายพื้นที่ และควรงดการรับประทานอาหาร-เครื่องดื่ม ร่วมกัน เป็นเวลานาน ตลอดจนปฏิบัติตนตามมาตรการ DMHTA คือ

  • D >> Distancing >> เว้นระยะห่าง
  • M >> Mask Wearing >> สวมหน้ากาก
  • H >> Hand washing >> ล้างมือบ่อย ๆ
  • T >> Testing >> ตรวจอุณหภูมิก่อนเข้างาน
  • A >> Application >> ใช้แอปไทยชนะ และหมอชนะ

ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่มีความเกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา เพราะเป็นศูนย์รวมการแสดงออก ที่สร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี ซึ่งตรงกับวันที่ 13 – 14 – 15 เมษายน ทุกปี เป็นประเพณีประจำเดือนห้าของประเพณีไทย ประเพณีนี้มีคุณประโยชน์มากมายจากกิจกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความรักระหว่างครอบครัว ญาติพี่น้อง มิตรสหาย กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สื่อถึงความเคารพนับถือยกไว้ในฐานะบูชา กิจกรรมสรงน้ำพระ สื่อถึงสร้างความร่มเย็น ความบริสุทธิ์ใจ ประเพณีสงกรานต์นี้ถือเป็นวันสำคัญและโอกาสที่ดีมากมายของชาติไทย คือให้มีวันครอบครัว วันผู้สูงอายุ วันขึ้นปีใหม่ของไทย วันรวมญาติ วันกตัญญูวันทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ววันให้อภัยแก่กันและกัน คุณค่าอันเกิดจากวันสงกราน จึงเป็นสิ่งที่มีค่าต่อวิถีชีวิตของสังคมไทย และทำให้คนไทยมีวิถีชีวิตที่มีความสุข ความสงบ ความสบาย ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

ขอสวัสดีและขอให้ทุกท่านโชคดีปีใหม่ไทยปีนี้นะคะ !

Sassysain

การอ่านหนังสือเเละการเขียนบทความ ก็เหมือนกับการออกไปท่องโลกกว้าง ทำให้ได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ฝากติดตามผลงาน ไลฟ์สไตล์ ผ่าน FB: Sassysain Thongsanoer ด้วยนะคะ

Profile